סווג על פי נושאים פרק III

נערות מבצעות ניסוי

ברשימות הניסויים שלהלן, הניסויים שמספרם מודגש עברו טיפול ועריכה.
לניסויים אלה גם מופיע בסיס ידע מדעי במדריך.

אינטראקצית אור וחומר
אלקטרוכימיה
אנרגיה
חומצות ובסיסים
חמצון-חיזור
מבנה וקישור
מוטיבציה
סוכרים
סטוכיומטריה
פולימרים
קינטיקה
שווי-משקל
שווי-משקל של חמצון-חיזור
תרכובות הפחמן
תרמודינמיקה

אינטראקצית אור וחומר

מספר הניסוי שם הניסוי ניתן לשלב בנושאים
23 צבעי מאכל אינטראקצית אור וחומר, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל של חמצון-חיזור
24 יפה בוורוד… אינטראקצית אור וחומר, אנרגיה, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, שווי-משקל
26 נסה להשפיע! אינטראקצית אור וחומר, אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, שווי-משקל
29 כימיה עם אור אינטראקצית אור וחומר, אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מוטיבציה, שווי-משקל של חמצון-חיזור

אלקטרוכימיה

מספר הניסוי שם הניסוי ניתן לשלב בנושאים
39 כדורים וחוטים אלקטרוכימיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור
40 יונים ב"מתח" אלקטרוכימיה, אנרגיה, חמצון-חיזור, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור
44 נסה להשפיע! אלקטרוכימיה, חמצון-חיזור, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, קינטיקה, שווי-משקל של חמצון-חיזור
68 מעשה בחצי אשכולית… אלקטרוכימיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
71 עגבניות בכימיה אלקטרוכימיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מוטיבציה, שווי-משקל של חמצון-חיזור
83 מיץ מחשמל אלקטרוכימיה, אנרגיה, חמצון-חיזור, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה
99 ניסוי ומזרק אלקטרוכימיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה

אנרגיה

מספר הניסוי שם הניסוי ניתן לשלב בנושאים
4 חומרים בשקית אנרגיה, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סטויכיומטריה, תרמודינמיקה
5 חימום חומרים אנרגיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סטויכיומטריה
7 הצימוקים אנרגיה, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, שווי משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
8 הברזל בזבל I אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, סטויכיומטריה, תרכובות הפחמן
11 רתיחה על-ידי קירור אנרגיה, מבנה וקישור, סטויכיומטריה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
19 כרומטוגרפיה על נייר מבנה וקישור
21 תגובה בשקית אנרגיה, חומצות ובסיסים, סטוכיומטריה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
24 יפה בוורוד… אינטראקצית אור וחומר, אנרגיה, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, שווי-משקל
25 מה בין "קוקה קולה" לאבקת כביסה? אנרגיה, חומצות ובסיסים, סטוכיומטריה
26 נסה להשפיע! אינטראקצית אור וחומר, אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, שווי-משקל
28 ניסוי בצמד מבחנות אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
29 כימיה עם אור אינטראקצית אור וחומר, אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מוטיבציה, שווי-משקל של חמצון-חיזור
30 חדר כושר אנרגיה, מוטיבציה, תרמודינמיקה
32 בנה לך מזרקה אנרגיה, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, תרמודינמיקה
33 "על ריח ועל…" אנרגיה, מוטיבציה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
37 האם סוכר בוער באוויר? אנרגיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סוכרים, קינטיקה
40 יונים ב"מתח" אלקטרוכימיה, אנרגיה, חמצון-חיזור, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור
46 זיהוי תרכובות פחמן אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, תרכובות הפחמן
47 תגובות אפשריות אנרגיה, מינימחקר
48 פופקורן אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, סוכרים, קינטיקה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
49 גודל טיפה אנרגיה, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן
50 ניסוי בנר בוער אנרגיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, קינטיקה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן
51 כימיה במשורה אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, קינטיקה
54 צינור הקסם אנרגיה, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה
64 מציאת ערך קלורי של בוטנים אנרגיה, מוטיבציה, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
66 ניסוי הבקבוקים אנרגיה, קינטיקה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
67 ניסויים בחומצת לימון אנרגיה, חומצות ובסיסים, סטוכיומטריה, תרכובות הפחמן
69 כימיה עם עוגה אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סוכרים, סטוכיומטריה, פולימרים, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה, חלבונים
78 הפחית – לא רק משקה אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, תרמודינמיקה
81 בסימן עליה אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
82 סימן עליה שניה אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, שווי-משקל
83 מיץ מחשמל אלקטרוכימיה, אנרגיה, חמצון-חיזור, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה
84 בקבוקים חסרי מנוח אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, קינטיקה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
91 ניסויים בהידרט אנרגיה, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל
95 נקודות אור בכימיה אנרגיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, קינטיקה
100 הקפאה ללא קירור – "עמוד הקיפאון" אנרגיה, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה

חומצות ובסיסים

מספר הניסוי שם הניסוי ניתן לשלב בנושאים
1 ניסוי בקבוק I אינטראקצית אור וחומר, חמצון חיזור, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סוכרים, קינטיקה, שווי-משקל
2 ניסוי בקבוק II אינטראקצית אור וחומר, חמצון-חיזור, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סוכרים, קינטיקה, שווי-משקל
3 חומרים ביתיים חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, תרכובות הפחמן
4 חומרים בשקית אנרגיה, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סטויכיומטריה, תרמודינמיקה
7 הצימוקים אנרגיה, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, שווי משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
8 הברזל בזבל I אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, סטויכיומטריה, תרכובות הפחמן
10 צבעי שקיעה אינטראקצית אור וחומר, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
21 תגובה בשקית אנרגיה, חומצות ובסיסים, סטוכיומטריה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
24 יפה בוורוד… אינטראקצית אור וחומר, אנרגיה, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, שווי-משקל
25 מה בין "קוקה קולה" לאבקת כביסה? אנרגיה, חומצות ובסיסים, סטוכיומטריה
29 כימיה עם אור אינטראקצית אור וחומר, אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מוטיבציה, שווי-משקל של חמצון-חיזור
31 "האדומים" חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, שווי-משקל של חמצון-חיזור
32 בנה לך מזרקה אנרגיה, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, תרמודינמיקה
36 חידת החומצות חומצות ובסיסים
41 בחרו את המסלול חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, סטוכיומטריה
42 כד הקסם חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה
43 מבחנות הקסם חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה
44 מסמרים וחלודה אלקטרוכימיה, חמצון-חיזור, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, קינטיקה, שווי-משקל של חמצון-חיזור
46 זיהוי תרכובות פחמן אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, תרכובות הפחמן
51 כימיה במשורה אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, קינטיקה
52 אליפות צבעי הכרוב חומצות ובסיסים, מוטיבציה
53 משחקי נחושת חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, שווי-משקל
54 צינור הקסם אנרגיה, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה
56 זיהוי חומרים חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור
58 מיצים של פירות הדר חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, סטוכיומטריה, תרכובות הפחמן
59 טושי קסם חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה
60 נוסחת הידרט II חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, סטוכיומטריה
62 כיצד נשמור בקבוק משקה מוגז שנפתח? חומצות ובסיסים, סטוכיומטריה, קינטיקה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
65 שבץ נא חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, שווי-משקל של חמצון-חיזור
67 ניסויים בחומצת לימון אנרגיה, חומצות ובסיסים, סטוכיומטריה, תרכובות הפחמן
68 מעשה בחצי אשכולית… אלקטרוכימיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
69 כימיה עם עוגה אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סוכרים, סטוכיומטריה, פולימרים, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה, חלבונים
71 עגבניות בכימיה אלקטרוכימיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מוטיבציה, שווי-משקל של חמצון-חיזור
74 ניסוי "יד המכשפה" I חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, תרמודינמיקה
76 שתיה קוסמית חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה
90 גוונים חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור
92 ניסוי "יד המכשפה" II חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה
96 כימיה עם צבעים חומצות ובסיסים, מוטיבציה, תרמודינמיקה
100 הקפאה ללא קירור – "עמוד הקיפאון" אנרגיה, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה

חמצון-חיזור

מספר הניסוי שם הניסוי ניתן לשלב בנושאים
1 ניסוי בקבוק I אינטראקצית אור וחומר, חמצון חיזור, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סוכרים, קינטיקה, שווי-משקל
2 ניסוי בקבוק II אינטראקצית אור וחומר, חמצון-חיזור, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סוכרים, קינטיקה, שווי-משקל
5 חימום חומרים אנרגיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סטויכיומטריה
8 הברזל בזבל I אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, סטויכיומטריה, תרכובות הפחמן
14 דרוג וזיהוי חמצון-חיזור
22 הכימיה "עובדת"! חמצון-חיזור, סטוכיומטריה, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה
29 כימיה עם אור אינטראקצית אור וחומר, אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מוטיבציה, שווי-משקל של חמצון-חיזור
31 "האדומים" חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, שווי-משקל של חמצון-חיזור
34 ניסוי בבקבוק שטיפה חמצון-חיזור, מוטיבציה, קינטיקה, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור, מינימחקר
37 האם סוכר בוער באוויר? אנרגיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סוכרים, קינטיקה
38 שעון כימי חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סוכרים, קינטיקה, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה
39 כדורים וחוטים אלקטרוכימיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור
40 יונים ב"מתח" אלקטרוכימיה, אנרגיה, חמצון-חיזור, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור
44 מסמרים וחלודה אלקטרוכימיה, חמצון-חיזור, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, קינטיקה, שווי-משקל של חמצון-חיזור
45 ניסוי בצלחות פטרי חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סוכרים, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור
46 זיהוי תרכובות פחמן אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, תרכובות הפחמן
50 ניסוי בנר בוער אנרגיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, קינטיקה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן
51 כימיה במשורה אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, קינטיקה
56 זיהוי חומרים חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור
58 מיצים של פירות הדר חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, סטוכיומטריה, תרכובות הפחמן
63 ה-X הנעלם אינטראקצית אור וחומר, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סטוכיומטריה, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה
65 שבץ נא חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, שווי-משקל של חמצון-חיזור
68 מעשה בחצי אשכולית… אלקטרוכימיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
69 כימיה עם עוגה אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סוכרים, סטוכיומטריה, פולימרים, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה, חלבונים
70 ראי הכסף חמצון-חיזור, מוטיבציה, סוכרים, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרכובות הפחמן
71 עגבניות בכימיה אלקטרוכימיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מוטיבציה, שווי-משקל של חמצון-חיזור
76 שתיה קוסמית חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה
83 מיץ מחשמל אלקטרוכימיה, אנרגיה, חמצון-חיזור, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה
86 משפך הפלא חמצון-חיזור, מבנה וקישור, שווי-משקל של חמצון-חיזור
89 The Wine Maker חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל של חמצון-חיזור
90 גוונים חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור
91 ניסויים בהידרט אנרגיה, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל
92 ניסוי "יד המכשפה" II חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה
93 קסם הכימיה חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה
95 נקודות אור בכימיה אנרגיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, קינטיקה
99 ניסוי ומזרק אלקטרוכימיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה

מבנה וקישור

מספר הניסוי שם הניסוי ניתן לשלב בנושאים
3 חומרים ביתיים חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, תרכובות הפחמן
5 חימום חומרים אנרגיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סטויכיומטריה
6 משקעים מבנה וקישור
10 צבעי שקיעה אינטראקצית אור וחומר, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
11 רתיחה על-ידי קירור אנרגיה, מבנה וקישור, סטויכיומטריה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
12 ערבוב נוזלים מבנה וקישור, מוטיבציה, קינטיקה, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
13 קפה ב-4 שכבות מבנה וקישור, מוטיבציה, קינטיקה, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
15 חומרים במשפך מפריד מבנה וקישור, שווי-משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
16 ניסוי בשני משפכים מבנה וקישור, שווי-משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
19 כרומטוגרפיה על נייר מבנה וקישור
23 צבעי מאכל אינטראקצית אור וחומר, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל של חמצון-חיזור
24 יפה בוורוד… אינטראקצית אור וחומר, אנרגיה, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, שווי-משקל
26 נסה להשפיע! אינטראקצית אור וחומר, אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, שווי-משקל
27 כתב סתרים מבנה וקישור, מוטיבציה
28 ניסוי בצמד מבחנות אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
30 חדר כושר אנרגיה, מוטיבציה, תרמודינמיקה
32 בנה לך מזרקה אנרגיה, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, תרמודינמיקה
33 "על ריח ועל…" אנרגיה, מוטיבציה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
37 האם סוכר בוער באוויר? אנרגיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סוכרים, קינטיקה
38 שעון כימי חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סוכרים, קינטיקה, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה
39 כדורים וחוטים אלקטרוכימיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור
41 בחרו את המסלול חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, סטוכיומטריה
42 כד הקסם חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה
43 מבחנות הקסם חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה
44 מסמרים וחלודה אלקטרוכימיה, חמצון-חיזור, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, קינטיקה, שווי-משקל של חמצון-חיזור
45 ניסוי בצלחות פטרי חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סוכרים, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור
46 זיהוי תרכובות פחמן אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, תרכובות הפחמן
48 פופקורן אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, סוכרים, קינטיקה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
49 גודל טיפה אנרגיה, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן
50 ניסוי בנר בוער אנרגיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, קינטיקה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן
51 כימיה במשורה אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, קינטיקה
53 משחקי נחושת חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, שווי-משקל
56 זיהוי חומרים חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור
57 על מים וממסים אחרים מבנה וקישור
59 טושי קסם חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה
60 נוסחת הידרט II חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, סטוכיומטריה
61 מפגש בין נוזלים מבנה וקישור, תרכובות הפחמן
65 שבץ נא חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, שווי-משקל של חמצון-חיזור
69 כימיה עם עוגה אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סוכרים, סטוכיומטריה, פולימרים, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה, חלבונים
72 פרדיגמת הספגטי מבנה וקישור, מוטיבציה, פולימרים
74 ניסוי "יד המכשפה" I חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, תרמודינמיקה
75 האם מים ושמן מתערבבים? מבנה וקישור, שווי-משקל, תרכובות הפחמן
76 שתיה קוסמית חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה
77 יש גבול מבנה וקישור
78 הפחית – לא רק משקה אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, תרמודינמיקה
79 הצלחות מבנה וקישור, שווי-משקל
80 יבש במים מבנה וקישור, מוטיבציה
81 בסימן עליה אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
82 סימן עליה שניה אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, שווי-משקל
84 בקבוקים חסרי מנוח אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, קינטיקה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
86 משפך הפלא חמצון-חיזור, מבנה וקישור, שווי-משקל של חמצון-חיזור
87 נר בשלט רחוק אנרגיה, מבנה וקישור, שווי-משקל, תרכובות הפחמן
88 מפגש גורלי מבנה וקישור, מוטיבציה
89 The Wine Maker חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל של חמצון-חיזור
90 גוונים חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור
91 ניסויים בהידרט אנרגיה, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל
92 ניסוי "יד המכשפה" II חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה
93 קסם הכימיה חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה
94 היכן הכדור מבנה וקישור, מוטיבציה
95 נקודות אור בכימיה אנרגיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, קינטיקה
97 מסה ונפח של גז I מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה
98 מסה ונפח של גז II מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה
99 ניסוי ומזרק אלקטרוכימיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה
100 הקפאה ללא קירור – "עמוד הקיפאון" אנרגיה, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה

מוטיבציה

מספר הניסוי שם הניסוי ניתן לשלב בנושאים
1 ניסוי בקבוק I אינטראקצית אור וחומר, חמצון חיזור, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סוכרים, קינטיקה, שווי-משקל
2 ניסוי בקבוק II אינטראקצית אור וחומר, חמצון-חיזור, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סוכרים, קינטיקה, שווי-משקל
4 חומרים בשקית אנרגיה, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סטויכיומטריה, תרמודינמיקה
7 הצימוקים אנרגיה, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, שווי משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
10 צבעי שקיעה אינטראקצית אור וחומר, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
12 ערבוב נוזלים מבנה וקישור, מוטיבציה, קינטיקה, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
13 קפה ב-4 שכבות מבנה וקישור, מוטיבציה, קינטיקה, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
17 ניסוי בפירות סוכרים, סטויכיומטריה
24 יפה בוורוד… אינטראקצית אור וחומר, אנרגיה, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, שווי-משקל
26 נסה להשפיע! אינטראקצית אור וחומר, אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, שווי-משקל
27 כתב סתרים מבנה וקישור, מוטיבציה
28 ניסוי בצמד מבחנות אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
29 כימיה עם אור אינטראקצית אור וחומר, אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מוטיבציה, שווי-משקל של חמצון-חיזור
30 חדר כושר אנרגיה, מוטיבציה, תרמודינמיקה
32 בנה לך מזרקה אנרגיה, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, תרמודינמיקה
33 "על ריח ועל…" אנרגיה, מוטיבציה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
34 ניסוי בבקבוק שטיפה חמצון-חיזור, מוטיבציה, קינטיקה, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור, מינימחקר
35 חידה בפקקים מוטיבציה, סטוכיומטריה
42 כד הקסם חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה
43 מבחנות הקסם חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה
45 ניסוי בצלחות פטרי חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סוכרים, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור
48 פופקורן אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, סוכרים, קינטיקה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
51 כימיה במשורה אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, קינטיקה
52 אליפות צבעי הכרוב חומצות ובסיסים, מוטיבציה
54 צינור הקסם אנרגיה, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה
55 מול של סוכריות מוטיבציה, סטוכיומטריה
59 טושי קסם חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה
63 ה-X הנעלם אינטראקצית אור וחומר, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סטוכיומטריה, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה
64 מציאת ערך קלורי של בוטנים אנרגיה, מוטיבציה, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
69 כימיה עם עוגה אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סוכרים, סטוכיומטריה, פולימרים, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה, חלבונים
70 ראי הכסף חמצון-חיזור, מוטיבציה, סוכרים, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרכובות הפחמן
71 עגבניות בכימיה אלקטרוכימיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מוטיבציה, שווי-משקל של חמצון-חיזור
72 פרדיגמת הספגטי מבנה וקישור, מוטיבציה, פולימרים
74 ניסוי "יד המכשפה" I חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, תרמודינמיקה
76 שתיה קוסמית חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה
78 הפחית – לא רק משקה אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, תרמודינמיקה
80 יבש במים מבנה וקישור, מוטיבציה
81 בסימן עליה אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
82 סימן עליה שניה אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, שווי-משקל
84 בקבוקים חסרי מנוח אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, קינטיקה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
85 הביצה המעופפת מוטיבציה, סטוכיומטריה, שווי-משקל
88 מפגש גורלי מבנה וקישור, מוטיבציה
92 ניסוי "יד המכשפה" II חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה
94 היכן הכדור מבנה וקישור, מוטיבציה
95 נקודות אור בכימיה אנרגיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, קינטיקה
96 כימיה עם צבעים חומצות ובסיסים, מוטיבציה, תרמודינמיקה
97 מסה ונפח של גז I מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה
98 מסה ונפח של גז II מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה
100 הקפאה ללא קירור – "עמוד הקיפאון" אנרגיה, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה

סוכרים

מספר הניסוי שם הניסוי ניתן לשלב בנושאים
1 ניסוי בקבוק I אינטראקצית אור וחומר, חמצון חיזור, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סוכרים, קינטיקה, שווי-משקל
2 ניסוי בקבוק II אינטראקצית אור וחומר, חמצון-חיזור, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סוכרים, קינטיקה, שווי-משקל
37 האם סוכר בוער באוויר? אנרגיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סוכרים, קינטיקה
45 ניסוי בצלחות פטרי חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סוכרים, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור
48 פופקורן אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, סוכרים, קינטיקה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
69 כימיה עם עוגה אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סוכרים, סטוכיומטריה, פולימרים, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה, חלבונים
70 ראי הכסף חמצון-חיזור, מוטיבציה, סוכרים, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרכובות הפחמן

סטוכיומטריה

מספר הניסוי שם הניסוי ניתן לשלב בנושאים
4 חומרים בשקית אנרגיה, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סטויכיומטריה, תרמודינמיקה
5 חימום חומרים אנרגיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סטויכיומטריה
8 הברזל בזבל I אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, סטויכיומטריה, תרכובות הפחמן
9 נוסחת הידרט I סטויכיומטריה
11 רתיחה על-ידי קירור אנרגיה, מבנה וקישור, סטויכיומטריה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
17 ניסוי בפירות סוכרים, סטויכיומטריה
18 "שקיות חמות וקרות" אנרגיה, סטוכיומטריה
20 מחימום וייבוש לשקילה סטוכיומטריה
21 תגובה בשקית אנרגיה, חומצות ובסיסים, סטוכיומטריה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
22 הכימיה "עובדת"! חמצון-חיזור, סטוכיומטריה, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה
23 צבעי מאכל אינטראקצית אור וחומר, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל של חמצון-חיזור
24 יפה בוורוד… אינטראקצית אור וחומר, אנרגיה, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, שווי-משקל
25 מה בין "קוקה קולה" לאבקת כביסה? אנרגיה, חומצות ובסיסים, סטוכיומטריה
35 חידה בפקקים מוטיבציה, סטוכיומטריה
41 בחרו את המסלול חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, סטוכיומטריה
49 גודל טיפה אנרגיה, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן
51 כימיה במשורה אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, קינטיקה
54 צינור הקסם אנרגיה, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה
55 מול של סוכריות מוטיבציה, סטוכיומטריה
58 מיצים של פירות הדר חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, סטוכיומטריה, תרכובות הפחמן
60 נוסחת הידרט II חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, סטוכיומטריה
62 כיצד נשמור בקבוק משקה מוגז שנפתח? חומצות ובסיסים, סטוכיומטריה, קינטיקה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
63 ה-X הנעלם אינטראקצית אור וחומר, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סטוכיומטריה, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה
67 ניסויים בחומצת לימון אנרגיה, חומצות ובסיסים, סטוכיומטריה, תרכובות הפחמן
69 כימיה עם עוגה אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סוכרים, סטוכיומטריה, פולימרים, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה, חלבונים
85 הביצה המעופפת מוטיבציה, סטוכיומטריה, שווי-משקל
89 The Wine Maker חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל של חמצון-חיזור
90 גוונים חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור
91 ניסויים בהידרט אנרגיה, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל
92 ניסוי "יד המכשפה" II חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה
93 קסם הכימיה חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה
95 נקודות אור בכימיה אנרגיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, קינטיקה
97 מסה ונפח של גז I מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה
98 מסה ונפח של גז II מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה
99 ניסוי ומזרק אלקטרוכימיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה
100 הקפאה ללא קירור – "עמוד הקיפאון" אנרגיה, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה

פולימרים

מספר הניסוי שם הניסוי ניתן לשלב בנושאים
69 כימיה עם עוגה אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סוכרים, סטוכיומטריה, פולימרים, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה, חלבונים
71 עגבניות בכימיה אלקטרוכימיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מוטיבציה, שווי-משקל של חמצון-חיזור

קינטיקה

מספר הניסוי שם הניסוי ניתן לשלב בנושאים
1 ניסוי בקבוק I אינטראקצית אור וחומר, חמצון חיזור, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סוכרים, קינטיקה, שווי-משקל
2 ניסוי בקבוק II אינטראקצית אור וחומר, חמצון-חיזור, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סוכרים, קינטיקה, שווי-משקל
12 ערבוב נוזלים מבנה וקישור, מוטיבציה, קינטיקה, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
13 קפה ב-4 שכבות מבנה וקישור, מוטיבציה, קינטיקה, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
34 ניסוי בבקבוק שטיפה חמצון-חיזור, מוטיבציה, קינטיקה, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור, מינימחקר
37 האם סוכר בוער באוויר? אנרגיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סוכרים, קינטיקה
38 שעון כימי חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סוכרים, קינטיקה, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה
44 מסמרים וחלודה אלקטרוכימיה, חמצון-חיזור, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, קינטיקה, שווי-משקל של חמצון-חיזור
48 פופקורן אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, סוכרים, קינטיקה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
50 ניסוי בנר בוער אנרגיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, קינטיקה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן
51 כימיה במשורה אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, קינטיקה
62 כיצד נשמור בקבוק משקה מוגז שנפתח? חומצות ובסיסים, סטוכיומטריה, קינטיקה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
63 ה-X הנעלם אינטראקצית אור וחומר, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סטוכיומטריה, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה
66 ניסוי הבקבוקים אנרגיה, קינטיקה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
84 בקבוקים חסרי מנוח אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, קינטיקה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
95 נקודות אור בכימיה אנרגיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, קינטיקה

שווי-משקל

מספר הניסוי שם הניסוי ניתן לשלב בנושאים
1 ניסוי בקבוק I אינטראקצית אור וחומר, חמצון חיזור, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סוכרים, קינטיקה, שווי-משקל
2 ניסוי בקבוק II אינטראקצית אור וחומר, חמצון-חיזור, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סוכרים, קינטיקה, שווי-משקל
7 הצימוקים אנרגיה, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, שווי משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
10 צבעי שקיעה אינטראקצית אור וחומר, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
11 רתיחה על-ידי קירור אנרגיה, מבנה וקישור, סטויכיומטריה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
15 חומרים במשפך מפריד מבנה וקישור, שווי-משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
16 ניסוי בשני משפכים מבנה וקישור, שווי-משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
21 תגובה בשקית אנרגיה, חומצות ובסיסים, סטוכיומטריה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
24 יפה בוורוד… אינטראקצית אור וחומר, אנרגיה, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, שווי-משקל
26 נסה להשפיע! אינטראקצית אור וחומר, אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, שווי-משקל
28 ניסוי בצמד מבחנות אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
33 "על ריח ועל…" אנרגיה, מוטיבציה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
34 ניסוי בבקבוק שטיפה חמצון-חיזור, מוטיבציה, קינטיקה, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור, מינימחקר
38 שעון כימי חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סוכרים, קינטיקה, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה
39 כדורים וחוטים אלקטרוכימיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור
40 יונים ב"מתח" אלקטרוכימיה, אנרגיה, חמצון-חיזור, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור
44 מסמרים וחלודה אלקטרוכימיה, חמצון-חיזור, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, קינטיקה, שווי-משקל של חמצון-חיזור
45 ניסוי בצלחות פטרי חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סוכרים, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור
48 פופקורן אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, סוכרים, קינטיקה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
49 גודל טיפה אנרגיה, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן
50 ניסוי בנר בוער אנרגיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, קינטיקה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן
53 משחקי נחושת חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, שווי-משקל
62 כיצד נשמור בקבוק משקה מוגז שנפתח? חומצות ובסיסים, סטוכיומטריה, קינטיקה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
66 ניסוי הבקבוקים אנרגיה, קינטיקה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
75 האם מים ושמן מתערבבים? מבנה וקישור, שווי-משקל, תרכובות הפחמן
79 הצלחות מבנה וקישור, שווי-משקל
81 בסימן עליה אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
82 סימן עליה שניה אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, שווי-משקל
83 מיץ מחשמל אלקטרוכימיה, אנרגיה, חמצון-חיזור, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה
84 בקבוקים חסרי מנוח אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, קינטיקה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
85 הביצה המעופפת מוטיבציה, סטוכיומטריה, שווי-משקל
87 נר בשלט רחוק אנרגיה, מבנה וקישור, שווי-משקל, תרכובות הפחמן
90 גוונים חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור
91 ניסויים בהידרט אנרגיה, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל

שווי-משקל של חמצון-חיזור

מספר הניסוי שם הניסוי ניתן לשלב בנושאים
22 הכימיה "עובדת"! חמצון-חיזור, סטוכיומטריה, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה
23 צבעי מאכל אינטראקצית אור וחומר, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל של חמצון-חיזור
29 כימיה עם אור אינטראקצית אור וחומר, אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מוטיבציה, שווי-משקל של חמצון-חיזור
31 "האדומים" חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, שווי-משקל של חמצון-חיזור
34 ניסוי בבקבוק שטיפה חמצון-חיזור, מוטיבציה, קינטיקה, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור, מינימחקר
38 שעון כימי חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סוכרים, קינטיקה, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה
39 כדורים וחוטים אלקטרוכימיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור
40 יונים ב"מתח" אלקטרוכימיה, אנרגיה, חמצון-חיזור, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור
44 מסמרים וחלודה אלקטרוכימיה, חמצון-חיזור, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, קינטיקה, שווי-משקל של חמצון-חיזור
45 ניסוי בצלחות פטרי חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סוכרים, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור
63 ה-X הנעלם אינטראקצית אור וחומר, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סטוכיומטריה, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה
65 שבץ נא חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, שווי-משקל של חמצון-חיזור
68 מעשה בחצי אשכולית… אלקטרוכימיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
70 ראי הכסף חמצון-חיזור, מוטיבציה, סוכרים, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרכובות הפחמן
71 עגבניות בכימיה אלקטרוכימיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מוטיבציה, שווי-משקל של חמצון-חיזור
83 מיץ מחשמל אלקטרוכימיה, אנרגיה, חמצון-חיזור, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה
86 משפך הפלא חמצון-חיזור, מבנה וקישור, שווי-משקל של חמצון-חיזור
89 The Wine Maker חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל של חמצון-חיזור
90 גוונים חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור
99 ניסוי ומזרק אלקטרוכימיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה

תרכובות הפחמן

מספר הניסוי שם הניסוי ניתן לשלב בנושאים
3 חומרים ביתיים חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, תרכובות הפחמן
7 הצימוקים אנרגיה, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, שווי משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
8 הברזל בזבל I אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, סטויכיומטריה, תרכובות הפחמן
10 צבעי שקיעה אינטראקצית אור וחומר, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
11 רתיחה על-ידי קירור אנרגיה, מבנה וקישור, סטויכיומטריה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
12 ערבוב נוזלים מבנה וקישור, מוטיבציה, קינטיקה, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
13 קפה ב-4 שכבות מבנה וקישור, מוטיבציה, קינטיקה, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
15 חומרים במשפך מפריד מבנה וקישור, שווי-משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
16 ניסוי בשני משפכים מבנה וקישור, שווי-משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
33 "על ריח ועל…" אנרגיה, מוטיבציה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
46 זיהוי תרכובות פחמן אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, תרכובות הפחמן
47 תגובות אפשריות אנרגיה, מינימחקר
49 גודל טיפה אנרגיה, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן
50 ניסוי בנר בוער אנרגיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, קינטיקה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן
58 מיצים של פירות הדר חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, סטוכיומטריה, תרכובות הפחמן
61 מפגש בין נוזלים מבנה וקישור, תרכובות הפחמן
64 מציאת ערך קלורי של בוטנים אנרגיה, מוטיבציה, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
66 ניסוי הבקבוקים אנרגיה, קינטיקה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
67 ניסויים בחומצת לימון אנרגיה, חומצות ובסיסים, סטוכיומטריה, תרכובות הפחמן
68 מעשה בחצי אשכולית… אלקטרוכימיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
69 כימיה עם עוגה אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סוכרים, סטוכיומטריה, פולימרים, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה, חלבונים
70 ראי הכסף חמצון-חיזור, מוטיבציה, סוכרים, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרכובות הפחמן
75 האם מים ושמן מתערבבים? מבנה וקישור, שווי-משקל, תרכובות הפחמן
87 נר בשלט רחוק אנרגיה, מבנה וקישור, שווי-משקל, תרכובות הפחמן

תרמודינמיקה

מספר הניסוי שם הניסוי ניתן לשלב בנושאים
4 חומרים בשקית אנרגיה, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סטויכיומטריה, תרמודינמיקה
7 הצימוקים אנרגיה, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, שווי משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
10 צבעי שקיעה אינטראקצית אור וחומר, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
11 רתיחה על-ידי קירור אנרגיה, מבנה וקישור, סטויכיומטריה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
12 ערבוב נוזלים מבנה וקישור, מוטיבציה, קינטיקה, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
13 קפה ב-4 שכבות מבנה וקישור, מוטיבציה, קינטיקה, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
15 חומרים במשפך מפריד מבנה וקישור, שווי-משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
16 ניסוי בשני משפכים מבנה וקישור, שווי-משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
21 תגובה בשקית אנרגיה, חומצות ובסיסים, סטוכיומטריה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
22 הכימיה "עובדת"! חמצון-חיזור, סטוכיומטריה, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה
28 ניסוי בצמד מבחנות אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
30 חדר כושר אנרגיה, מוטיבציה, תרמודינמיקה
32 בנה לך מזרקה אנרגיה, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, תרמודינמיקה
33 "על ריח ועל…" אנרגיה, מוטיבציה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
38 שעון כימי חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סוכרים, קינטיקה, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה
48 פופקורן אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, סוכרים, קינטיקה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
54 צינור הקסם אנרגיה, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה
62 כיצד נשמור בקבוק משקה מוגז שנפתח? חומצות ובסיסים, סטוכיומטריה, קינטיקה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
63 ה-X הנעלם אינטראקצית אור וחומר, חומצות ובסיסים, מוטיבציה, סטוכיומטריה, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה
64 מציאת ערך קלורי של בוטנים אנרגיה, מוטיבציה, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
66 ניסוי הבקבוקים אנרגיה, קינטיקה, שווי-משקל, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
68 מעשה בחצי אשכולית… אלקטרוכימיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה
69 כימיה עם עוגה אנרגיה, חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סוכרים, סטוכיומטריה, פולימרים, תרכובות הפחמן, תרמודינמיקה, חלבונים
74 ניסוי "יד המכשפה" I חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, תרמודינמיקה
78 הפחית – לא רק משקה אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, תרמודינמיקה
81 בסימן עליה אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
83 מיץ מחשמל אלקטרוכימיה, אנרגיה, חמצון-חיזור, שווי-משקל, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה
84 בקבוקים חסרי מנוח אנרגיה, מבנה וקישור, מוטיבציה, קינטיקה, שווי-משקל, תרמודינמיקה
92 ניסוי "יד המכשפה" II חומצות ובסיסים, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה
93 קסם הכימיה חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה
96 כימיה עם צבעים חומצות ובסיסים, מוטיבציה, תרמודינמיקה
97 מסה ונפח של גז I מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה
99 ניסוי ומזרק אלקטרוכימיה, חמצון-חיזור, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, שווי-משקל של חמצון-חיזור, תרמודינמיקה
100 הקפאה ללא קירור – "עמוד הקיפאון" אנרגיה, חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, מוטיבציה, סטוכיומטריה, תרמודינמיקה