ניסוי מספר 15 – חומרים במשפך מפריד

נערות מבצעות ניסוי

שני הניסויים מתבצעים במשפכים מפרידים. ניסוי 15 מתבצע במשפך מפריד אחד וניסוי 16 בשני משפכים מפרידים.

הנושאים המרכזיים העולים לדיון במהלך החקר בניסויים אלו הם: סווג חומרים, כוחות בין מולקולריים והשפעתם על מסיסות של חומרים, והכרת המושג צפיפות של חומר כתכונה אופיינית של חומרים.

הניסויים מתבצעים במשפכים מפרידים שהוכנו מראש ומכילים שלוש שכבות של נוזלים שקופים וחסרי צבע. השכבות נצבעות בהדרגה על פי ההנחיות בעזרת גבישים של יוד.

מכיוון שלא בכל מעבדה יש מספיק משפכים מפרידים ניתן לבצע את שלב הטרום חקר כהדגמת מורה ולאפשר לתלמידים לבצע את שלב החקר ולהתאים אותו לציוד שקיים במעבדה (לדוגמא: במבחנות).

מסמכי Word להורדה