ניסוי מספר 5 – חימום חומרים

נערות מבצעות ניסוי

הניסוי מוצג כניסוי חקר פתוח-חופשי, אך מורים רבים בוחרים להוסיף הדרכה במינונים שונים ואף להפוך אותו לניסוי גילוי – הכול בהתאם למטרות ולמיקום ברצף הוראת החקר.
את הניסוי ניתן לבצע בשלבים שונים בהוראת הכימיה, ומטרותיו משתנות בהתאם לכך.
הניסוי עוסק בחימום חומרים,בחימום מתכת והפיכתה לתחמוצת וכן בחימום הידראט והפיכתו לאנהידראט.
למרות שתהליך העבודה דומה, התוצאות הן שונות מהותית, וכך מתעוררת דילמה שיכולה להוות פתיחה מוצלחת להפעלת התכנית. ניתן להרחיב בנושאים הבאים: הידראטים ואנהידראטים, יסודות ותרכובות. הניסוי יכול לשמש גם רקע מתאים ומוחשי לחישובי מולים, למציאת נוסחאות אמפיריות וכו'.

בניסוי זה כל קבוצה עובדת עם מסה שונה של חומרי מוצא, ואיסוף התוצאות של כל הקבוצות וריכוזן, ממחישה דרך פשוטה לבצע "מחקר" כיתתי.
אפשרות אחרת לביצוע מחקר כיתתי היא לגוון במהות חומרי המוצא – מתכות שונות והידראטים שונים.
מומלץ ביותר צימוד בין הידראט של נחושת גפרתית ונחושת שמאפשר כיווני חקר נוספים.
ניתן להתייחס גם להיבט האנרגטי – התהליכים האנדותרמיים.

מצגת לניסוי

קביעת נוסחת הידרט – תלמידים של ציפי שחראי, תיכון על-שם שרת, נתניה.

מסמכי Word להורדה