ניסוי מספר 12 – עירבוב נוזלים

נערות מבצעות ניסוי

הניסוי ערבוב נוזלים הוא ניסוי פשוט לביצוע. במהלך הניסוי נדרשים התלמידים לערבב 50 מ"ל מים מזוקקים עם 50 מ"ל אתאנול ולבדוק את נפח התערובת, (נפח התערובת המתקבל קטן מ 100 מ"ל) ומכאן לצאת לתהליך חקר מעניין מאד מפני שכווני החקר בניסוי זה הם מגוונים מאד.

הניסוי מוביל לדיון בנושאים כמו: קבוצות פונקציונליות כמשפיעות על תכונות של חומרים, מסיסות של חומרים שונים אחד בשני. ניתן לפתח את הניסוי עד לדיון בשינויי אנטרופיה בתהליכי המסה בכלל ובהמסת כוהלים במים בפרט.

הניסוי מתאים לביצוע בקבוצות גיל שונות ורמות ידע מוקדם שונות, יכול לשמש כניסוי פתיחה או מוטיבציה במצבים שונים.

באתר התכנית הניסוי מוצג כניסוי חקר פתוח וכמו בכל ניסוי אחר ניתן לבצע את הניסוי ברמות חקר שונות לפי מטרות המורה והזמן העומד לרשותו.

לניסוי זה ולניסוי 13 – קפה בארבע שכבות – בסיס מדעי משותף.

מסמכי Word להורדה