פרסים והודעות

ההרשמה לתכנית רוטשילד-ויצמן בעיצומה
בואו ללמוד לתואר שני (ללא תזה) בהוראת מדעים במכון ויצמן למדע. ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט תסתיים ב- 29.3.18.

רשמים מהטיול המחלקתי (12-13.2.18)

כנסים ואירועים אקדמיים

סמינרים

Race, Class, and Affirmative Action
19.3.18 | חדר הדיונים

Modeling and Argumentation in Middle School Science Classrooms
9.4.18 | חדר הדיונים

זרקור על

מטמון חדש

מטמו"ן חדש

פרויקט עדשה

פרויקט עדשה

מתמטיקה משולבת

מתמטיקה משולבת

פרויקט פט"ל

 

מיזם PeTeL

engage

ENGAGE

תכנית רוטשילד-ויצמן

תכנית רוטשילד-ויצמן

משימטיקה

משימטיקה

קהילות מורים

קהילות מורים