פרסים והודעות

פרס הצטיינות ע"ש אורלי קפלן יינתן לדוד שטטר.

פרס הצטיינות ע"ש סרן אבישי בר-נר יינתן למוריה אריאלי.

חברי מחלקה יקרים!
לרגל חג ראש השנה הבא עלינו לטובה, הנכם מוזמנים להרמת כוסית וארוחת צהרים קלה במעבדה מספר 3, בתאריך 03/09/2018, כ"ג באלול, בשעה 13:00.

כנסים ואירועים אקדמיים

הכנסים במחלקה להוראת המדעים מתקיימים בין החודשים ספטמבר – יוני

סמינרים

היכרות עם 'קמפוס' – המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית
23.07.18 | חדר הדיונים במאושר

זרקור על

מטמון חדש

מטמו"ן חדש

פרויקט עדשה

פרויקט עדשה

מתמטיקה משולבת

מתמטיקה משולבת

פרויקט פט"ל

 

מיזם PeTeL

engage

ENGAGE

תכנית רוטשילד-ויצמן

תכנית רוטשילד-ויצמן

משימטיקה

משימטיקה

קהילות מורים

קהילות מורים