פרסים והודעות

פרופ. אבי הופשטיין
זכה בפרס היוקרתי ביותר שמעניק ארגון החוקרים הבינלאומי בתחום הוראת המדעים, NARST.

כנסים ואירועים אקדמיים

כנס אופקים חדשים בהוראת ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
6-8.9.17 | מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי

A symposium in honor of Prof. Ruhama Even
30.1.18

סמינרים

Promoting Scientific Identities: a role for partnerships and participation
מרצה: Prof. Noah Finkelstein
4.9.17 | חדר הדיונים במחלקה להוראת המדעים

זרקור על

קהילות מורים

קהילות מורים

פרויקט עדשה

פרויקט עדשה

מתמטיקה משולבת

מתמטיקה משולבת

מטמון חדש

מטמו"ן חדש

תכנית רוטשילד-ויצמן

תכנית רוטשילד-ויצמן

משימטיקה

משימטיקה