פרסים והודעות

טיול מחלקתי
12-14.03.19 | מלון המלך שלמה, אילת

כנסים ואירועים אקדמיים

הכנס הארצי למורי מוט"ל
6.12.18 | 08:30 – 15:30 | מכון דוידסון מכון ויצמן למדע

הכנס הארצי למורי חטיבות הביניים במדע וטכנולוגיה

9.12.18  | 16:00-08:30 | מכללת סמינר הקיבוצים, קמפוס אומניות

סמינרים

Beyond ‘faster classrooms’: Using technology to help students become better scientists
18.12.18   | 09:00-10:30 |  חדר הדיונים, המחלקה להוראת המדעים


Prof. Mei-Hung Chiu | Models and Modeling in Science Education
18.12.1 | 14:30-16:00 | חדר הדיונים, המחלקה להוראת המדעים

זרקור על

מטמון חדש

מטמו"ן חדש

פרויקט עדשה

פרויקט עדשה

מתמטיקה משולבת

מתמטיקה משולבת

פרויקט פט"ל

 

מיזם PeTeL

שי חדש

תכנית רוטשילד-ויצמן

תכנית רוטשילד-ויצמן

משימטיקה

משימטיקה

קהילות מורים

קהילות מורים