פרסים והודעות

פרופ. אבי הופשטיין
זכה בפרס היוקרתי ביותר שמעניק ארגון החוקרים הבינלאומי בתחום הוראת המדעים, NARST.

כנסים ואירועים אקדמיים

הרמת כוסית חגיגית לכבוד ראש השנה
17.9.17 | מוזיאון הפרדסנות ברחובות (צמוד למכון)

A symposium in honor of Prof. Ruhama Even
30.1.18

סמינרים

Promoting Scientific Identities: a role for partnerships and participation
מרצה: Prof. Noah Finkelstein
4.9.17 | חדר הדיונים במחלקה להוראת המדעים

זרקור על

קהילות מורים

קהילות מורים

פרויקט עדשה

פרויקט עדשה

מתמטיקה משולבת

מתמטיקה משולבת

מטמון חדש

מטמו"ן חדש

engage

ENGAGE

תכנית רוטשילד-ויצמן

תכנית רוטשילד-ויצמן

משימטיקה

משימטיקה