פרסים והודעות

בשנה זו ועדת ההוראה החליטה להעניק שני פרסים לסטודנטים מצטיינים:
פרס הצטיינות ע"ש אורלי קפלן יינתן לדוד שטטר.
פרס הצטיינות ע"ש סרן אבישי בר-נר יינתן למוריה אריאלי.

פורסם קול קורא להגשת הצעות לכנס: "טכנולוגיות למידה בחינוך מדעי ומתמטי –חידושים והיבטים פדגוגיים" שייערך במכון ויצמן ב-26.3.18

כנסים ואירועים אקדמיים

הכנס הרביעי למדעי הלמידה
21.1.2018 | אולם בר שירה, אוניברסיטת תל אביב

A symposium in honor of Prof. Ruhama Even
30.1.18

זרקור על

מטמון חדש

מטמו"ן חדש

פרויקט עדשה

פרויקט עדשה

מתמטיקה משולבת

מתמטיקה משולבת

פרויקט פט"ל

 

פרויקט PETEL

engage

ENGAGE

תכנית רוטשילד-ויצמן

תכנית רוטשילד-ויצמן

משימטיקה

משימטיקה

קהילות מורים

קהילות מורים