פרסים והודעות

פרס הצטיינות ע"ש אורלי קפלן יינתן לדוד שטטר.
פרס הצטיינות ע"ש סרן אבישי בר-נר יינתן למוריה אריאלי.

כנסים ואירועים אקדמיים

זרקור על

מטמון חדש

מטמו"ן חדש

פרויקט עדשה

פרויקט עדשה

מתמטיקה משולבת

מתמטיקה משולבת

פרויקט פט"ל

 

מיזם PeTeL

engage

ENGAGE

תכנית רוטשילד-ויצמן

תכנית רוטשילד-ויצמן

משימטיקה

משימטיקה

קהילות מורים

קהילות מורים