פרסים והודעות

משרת מחקר (פוסט-דוקטורט) במרכז מצוינות בהוראת המדעים
המשרה מיועדת לבוגרי תואר שלישי בהוראת המדעים (עם עדיפות להוראת הביולוגיה)

חברי מחלקה יקרים!
לרגל חג ראש השנה הבא עלינו לטובה, הנכם מוזמנים להרמת כוסית וארוחת צהרים קלה במעבדה מספר 3, בתאריך 03/09/2018, כ"ג באלול, בשעה 13:00.

כנסים ואירועים אקדמיים

הכנסים במחלקה להוראת המדעים מתקיימים בין החודשים ספטמבר – יוני

סמינרים

היכרות עם 'קמפוס' – המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית
23.07.18 | חדר הדיונים במאושר

זרקור על

מטמון חדש

מטמו"ן חדש

פרויקט עדשה

פרויקט עדשה

מתמטיקה משולבת

מתמטיקה משולבת

פרויקט פט"ל

 

מיזם PeTeL

engage

ENGAGE

תכנית רוטשילד-ויצמן

תכנית רוטשילד-ויצמן

משימטיקה

משימטיקה

קהילות מורים

קהילות מורים