סמינרים וכנסים

פרסים והודעות

אבי הופשטייןפרופ. אבי הופשטיין

זכה בפרס היוקרתי ביותר שמעניק ארגון החוקרים הבינלאומי בתחום הוראת המדעים, NARST.

פרס על תרומה משמעותית לקידום הוראת המדעים באמצעות מחקר –
The Distinguished Contributions to Science Education Through Research Award

תחומי דעת

זרקור על

מטמון חדש
מתמטיקה משולבת
פרויקט עדשה
קהילות מורים
משימטיקה
תכנית רוטשילד - ויצמן