פרסים והודעות

המחלקה להוראת המדעים משתתפת בצערה
הכבד של משפחתו של פרופ' אורי גניאל ורעיתו דליה על מותו בטרם עת של בנם,
ד"ר אמיר גניאל.

כנסים ואירועים אקדמיים

זרקור על

מטמון חדש

מטמו"ן חדש

פרויקט עדשה

פרויקט עדשה

מתמטיקה משולבת

מתמטיקה משולבת

פרויקט פט"ל

 

מיזם PeTeL

engage

ENGAGE

תכנית רוטשילד-ויצמן

תכנית רוטשילד-ויצמן

משימטיקה

משימטיקה

קהילות מורים

קהילות מורים