עב/En

יחידת שירותי מחקר בחינוך

המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

תחומי הפעילות

איפיון ופיתוח טכנופדגוגי

איפיון ופיתוח טכנופדגוגי

סדנאות

סדנאות

אתרי מלווי פרויקטים

אתרי מלווי פרויקטים

מערכות לניהול למידה

מערכות לניהול למידה

מפגשים מקוונים

מפגשים מקוונים

כנסים מקוונים

כנסים מקוונים

השתלמויות

השתלמויות

שירותי וידאו

שירותי וידאו

דיוור ישיר ופרסום

דיוור ישיר ופרסום