סביבות התוכן פטל מופעלות על ידי המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע בהתאם לתנאי השימוש הקבועים בהן. התכנים פותחו על ידי מומחי המחלקה ("בדיקת צוות פטל") ועל ידי מורים ("בדיקת עמיתים"). בנוסף, הסביבות כוללות הצעות של מורים לפעילויות שונות ("מורים מציעים") וקישורים לאתרים חיצוניים נבחרים. האחריות על התכנים בסביבות פטל היא של המחלקה להוראת המדעים ו/או של כותבי התכנים, ו/או של האתר החיצוני, לפי העניין, כמפורט בתנאי השימוש. מומלץ להפעיל שיקול דעת בהחלטה כיצד לעשות שימוש בתכנים השונים ולקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר.

לצורך קידום הוראת המדעים בישראל, חוקרי המחלקה להוראת המדעים עושים שימוש מחקרי בנתונים המצטברים בסביבות פטל והכל בהתאם לכללי אתיקה רלוונטיים ומדיניות הפרטיות של האתר.

© כל הזכויות שמורות למחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע