אודות מיזם PeTeL​

מיזם PeTeL להוראה ולמידה מותאמת אישית (Personalized Teaching and Learning)
הוא פיתוח של מדעני המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע, מפתחי תוכנה ומורים נבחרים מרחבי הארץ. המיזם מיועד לקדם את הלמידה וההוראה של מדע ומתמטיקה בבתי ספר תיכוניים בארץ תוך התאמה אישית לידע של כל לומד בכל נקודת זמן.

סביבת PeTeL, מבוססת על פלטפורמת מוודל Moodle, הקיימת ברוב בתי הספר בארץ ובכלל זה בתי הספר אשר משתמשים בתוכנת המשו"ב. הסביבה מונגשת ללא עלות, מיועדת למורי פיזיקה, כימיה וביולוגיה בארץ ומציעה מאגר תוכן שיתופי נפרד לכל אחד מהמקצועות. הסביבה האישית של כל מורה מאפשרת לנהל את רצף ההוראה הכיתתי ומשקפת למורה בזמן אמת את מצבם של הלומדים בכיתה במהלך ההוראה מבחינת הבנה, תפקוד והצלחה במטלות, ובכך תומכת במורה בהוראה ולמידה מותאמות אישית. תפיסה זו מובילה את הרעיון הנמצא בבסיס המיזם, לפיה רצפי ההוראה שמתכנן המורה עבור תלמידיו, מבוססים על משובים שוטפים על הידע של הלומדים. מטרתם של משובים אלו לאפשר אינטראקציה בין התלמידים והמורה, הכוללת אבחון ידע של כל תלמיד בכיתה בשלבים השונים של הלמידה והכוונה שלו לחומרי למידה המתאימים למצב הידע שלו.

המשרד הגדיר את הטמעת השימוש במערכות אלו כאחד מהאתגרים המשמעותיים ביותר שעמם מתמודדת מערכת החינוך של מדינת ישראל. תכנים דיגיטליים הוגדרו כאחד מהכלים המרכזיים לשימוש סגל ההוראה במאה ה- 21. תכניותיו כוללות פיתוח עושר גדול של תכנים וסביבות דיגיטליות במקביל לפיתוח מקצועי של מורים. בחטיבה העליונה, השימוש של מורי מקצועות המדעים בהיקף 5 יח"ל בתכנים דיגיטליים המונגשים במערכות לניהול למידה הינו מועט ומעטות התוכניות הלאומיות הפועלות במישור זה. מיזם PeTeL שבמרכזו סביבה דיגיטלית להוראה ולמידה מותאמת אישית המיועדת לכלל מורי המדעים בארץ ולתלמידיהם, יכול לענות על האתגרים שהציב משרד החינוך בקבוצת מיקוד זאת. סביבת הלמידה מפותחת בהתבסס על הידע הפדגוגי והטכנולוגי במחלקה להוראת המדעים, שיתוף מורים מרחבי הארץ ושיתופי פעולה עם חברות חיצוניות בעלות ידע ייחודי בטכנופדגוגיה ובחווית משתמש, והיא מונגשת לכלל המורים והתלמידים בארץ ללא עלות.

מטרות מיזם PeTeL

א. פיתוח סביבה שיתופית לניהול למידה המותאמת למורי המדעים ולתלמידיהם

סביבת PeTeL מאפשרת למורים לאתר תכנים במאגר המשותף, להעבירם לסביבה האישית של כל מורה בה רשומים תלמידיו, לעצב ולהתאים אישית את רצף ההוראה לכיתתו ולבסוף לשתף את עמיתיו המורים ברחבי הארץ בפעילויות המוצלחות שהעביר. מורה יכול לשנות, לערוך תכנים מהמאגר או להוסיף תכנים משלו באזור הכיתתי.

הסביבה תומכת במורים במהלך הוראתם תוך איסוף דיגיטלי של המידע שמתקבל מתלמידיהם, ניתוח מהיר של הנתונים וייצוג נוח שלהם עבור המורים.

ב. פיתוח תכנים אינטראקטיביים הניתנים להתאמה אישית

בליבו של מיזם PeTeL קיימים מאגרים שיתופיים של תכנים דיאגנוסטיים וחומרים אינטראקטיביים נוספים שפותחו ומפותחים באופן שוטף במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע, בקהילות המורים, במרכזי המורים ועל ידי המורים עצמם.

 

ג. הכשרת מורים לאמץ גישת הוראה "מותאמת אישית" בכיתותיהם

שימוש מושכל  בסביבה לניהול למידה, מבוססת טכנולוגיה, דורש מהמורים למידה ולעיתים אף שינויים תפיסתיים. בימים אלה, נבנות ונחקרות תכניות להטמעת גישות של הוראה ולמידה מותאמות אישית המתנהלות בסביבה עתירת טכנולוגיה.

הכשרה והתנסות המורים בהוראה באמצעות סביבת PeTeL הביאה את המורים לשינויים בתפישת ההוראה שלהם, לאימוץ גישות מאבחנות הרגישות להתפתחות הידע של כל תלמיד בכיתה ולשינויים בדרכי ההוראה.