ניסוי מספר 20 – מחימום ויבוש לשקילה

נערות מבצעות ניסוי

הניסוי מופיע באתר כניסוי חקר פתוח ועוסק בתהליך פירוק שבמהלכו משתנה מסת המוצק בכלי. הניסוי עוסק בעיקר בשינויים הכמותיים שמתרחשים במהלכו ולכן מתאים במיוחד לשילוב בפרק סטוכיומטריה: תהליכי פירוק והתרכבות, חוק שימור החומר, יחסי מולים ויחסי מסה בתהליכים כימיים.

מבחינת מיומנויות החקר מתאים במיוחד לפיתוח במיומנויות עבודה במעבדה כגון ביצוע של מדידות מסה והקפדה על דיוק המדידה.

העבודה בניסוי כוללת שימוש בבונזן או גזיה ועבודה עם כלים חמים ולכן יש להקפיד על כללי הבטיחות לעבודה במעבדה.

מסמכי Word להורדה