כללי בטיחות פרק I

נערות מבצעות ניסוי

על המורים והתלמידים:

  • לנקוט בכל הניסויים בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים
  • להרכיב משקפי מגן
  • לחבוש כפפות

מומלץ מאוד ללבוש חלוקי מעבדה

על כל מבצעי הניסויים לפעול על פי כללי הבטיחות במעבדה המפורסמים באתר המפמ"ר

כמו כן, חל איסור מוחלט להשתמש בחומרים האסורים בשימוש שמופיעים ברשימות המפמ"ר שפורסמו בחוזרי מנכ"ל.
נא לעקוב אחר עדכונים של רשימות אלו.

זיכרו!!!
בכל מקרה, עליכם לבדוק עם הלבורנט/ית כל ניסוי, לפני ביצועו במעבדת בית-הספר עם התלמידים.
שימו לב לבדוק בהקפדה יתרה את הניסויים המתוכננים על-ידי התלמידים.