פעילות מחוץ לבית הספר פרק IV

רכישת מיומנויות חקר באמצעות סיור לימודי

נערה מבצעת ניסוי

את הסיורים הלימודיים שנערכים במסגרת הפעילות החברתית בבית הספר, וכמובן את הסיורים שבמסגרת לימודי הכימיה, אפשר להפוך לסיורים "בגישה חוקרת" שמסייעים בפיתוח מיומנויות חקר ובחיבור של הכימיה ליום-יום.

הצעות לדוגמה

  1. סיור לכנרת
  2. סיור למערת הנטיפים.

בשתי ההצעות נדרשת עבודת הכנה מצד המורים.
במהלך הסיור – אפשר לבקש מהתלמידים לאסוף תצפיות, לשאול שאלות ולקחת דגימות (רק באישור מארגני הסיור).
לאחר הסיור (בביה"ס) – אפשר להמשיך את פעילות החקר – לנסח שאלות חקר, להעלות ולנסח השערות, לתכנן ניסוי לאישוש ההשערה,לבצע את הניסוי (אם אפשר), להסיק מסקנות וכ"ו.
בשני המקומות שהוצעו לעיל – כנרת ומערת הנטיפים – התקיימו התנסויות חקר ודווח על רשמים חיוביים מאוד.
מצ"ב המצגת – a school trips שערכה דבורה קצביץ בהקשר לסיור במערת הנטיפים.