ניסויים מוסרטים פרק IV

ניסויים מוסרטים כגורם מזמן חקר

נערה מבצעת ניסוי

ניסויים מוסרטים הם ניסויי הדגמה שצולמו למטרות הוראה שונות.

לשימוש בניסויים מוסרטים יתרונות רבים. אלה הבולטים שבהם:

 • מאפשר הצגת ניסויים שלא ניתן לבצע במעבדה הבית-ספרית בגלל בעיות בטיחות, עלות או היעדר ציוד מתאים.
 • בהדגמה המוסרטת ניתן לצפות מספר רב של פעמים ובכך להקל על השלבים שבהמשך, כמו רישום תצפיות.
 • מאפשר חיסכון בחומרים ובציוד יקר.
 • מגוון את הגורמים המזמנים חקר.

הצעות ורעיונות

ניסוי מוסרט יכול להוות גורם מזמן חקר – במקום להדגים ניסוי בשלב הטרום חקר, אפשר להקרין ניסוי מוסרט, והתלמידים ימשיכו את שלבי החקר בקבוצות.
ניסוי מוסרט יכול לשמש גם כהדגמה בשלב של הסיכום הכיתתי.
אפשרות נוספת לשימוש בניסוי מוסרט הוא שלוב עם מאמר, עם מידע וכדומה כפי שמובא בדוגמאות הבאות:

 • לסרטון Memorym המופיע בתקליטור, אפשר לצרף את מאמר המידע:
  Kathleen R.C et al (1994). Nickel-Titanium Memory Metal. Journal of Chmical Education: Volume 71, Number 4, 334-340.
 • לפעילות עם הסרטון המתאר תגובה בין אבץ (Zn) ויוד (I2), המופיע בתקליטור, אפשר להשתמש במידע המופיע בספר:
  Chemistry of Atoms and Molecules. Chemical Activities: Teacher Edition

קיימות מספר דרכים להשגת ניסויים מוסרטים:

 1. רכישת תקליטור המכיל קובץ של ניסויים מוסרטים רבים ומגוונים, כדוגמת אלה המצורפים לערכות מורה שמלוות ספרי הלימוד.
 2. צילום ניסוי במעבדה הבית-ספרית והסתייעות בסרטון.
 3. חיפוש באתרי אינטרנט.