הקדמה

פעילויות מזמנות חקר

נערה מבצעת ניסוי

הקדמה

בתכנית "כימיה בגישה חוקרת" מובא בחשבון כי התלמידים חשופים לגירויים שונים בעולמנו עתיר הידע והטכנולוגיה, ומשום כך חשוב שהתלמידים ייחשפו לגורמים שמזמנים חקר, רבים ומגוונים ככל האפשר.

בפרק זה מובאות הצעות לפעילויות שונות המבוססות על גורמים מזמני חקר כגון: מאמרים וכתבות, מאגרי מידע אלקטרוניים או כתובים, פרסומות, סיורים, סרטים, ניסויים מוסרטים, אקטואליה, צעצועים וקסמים, ספרים ועוד…

כל אחת מהפעילויות המובאות היא דוגמה לפעילויות מזמנות חקר שמשמשות להקניית מיומנויות חקר תוך כדי קישור לנושאי התוכן בהוראת הכימיה.

כל אחת מהפעילויות המוצעות מהווה דגם, ואפשר לבנות פעילויות אחרות או דומות ממקורות אחרים.

חלק מהפעילויות המוצעות כפעילות חקר, יכולות להוות בסיס הרחבה ומתאימות גם לביצוע מיני-מחקר.
המצגת IV-hizdamnuiot מכילה התייחסות למגוון של אפשרויות מזמנות חקר.