כללי בטיחות פרק I

נערה מבצעת ניסוי

על המורים והתלמידים:

  • לנקוט בכל הניסויים בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים
  • להרכיב משקפי מגן
  • לחבוש כפפות

מומלץ מאוד ללבוש חלוקי מעבדה

על כל מבצעי הניסויים לפעול על פי כללי הבטיחות במעבדה המפורסמים באתר המפמ"ר – http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/YechidatHamaabada

כמו כן, חל איסור מוחלט להשתמש בחומרים האסורים בשימוש שמופיעים ברשימות המפמ"ר שפורסמו בחוזרי מנכ"ל.
נא לעקוב אחר עדכונים של רשימות אלו.

זיכרו!!!
בכל מקרה, עליכם לבדוק עם הלבורנט/ית כל ניסוי, לפני ביצועו במעבדת בית-הספר עם התלמידים.
שימו לב לבדוק בהקפדה יתרה את הניסויים המתוכננים על-ידי התלמידים.