מאמרים/פרסומים/כתבות פרק IV

נערה מבצעת ניסוי

רכישת מיומנויות חקר באמצעות מאמרים ,פרסומים וכתבות

מאמרים, פרסומים וכתבות המופיעים בעיתונות היומית, באתרי האינטרנט ובכתבי עת מדעיים ומקצועיים, יכולים להוות גורם מזמן חקר מעניין, מגוון ורלוונטי. אפשר להסתפק בפעילות חקר מצומצמת או להרחיבה למיני-מחקר, בהתאם למטרות ולזמן העומד לרשות המורה.

חומרים אלה יכולים לשמש לביסוס ולפיתוח מיומנויות של קריאת מאמר/פרסום/כתבה כגון בידוד מושגים, משפטי מפתח וכו', כמו גם לביסוס מיומנויות חקר שונות כמו שאלת שאלות, העלאת שאלות חקר שמתעוררות בעקבות הקריאה ולאור המסקנות, זיהוי ו/או ניסוח השערות, תכנון ניסוי לבדיקת ההשערה/ות והסקת מסקנות וגם להרחבה למיני-מחקר.

חשוב להתייחס גם לטיפול מושכל ונבון בפרסומים של מדע פופולרי ובחומרים פסידו-מדעיים הקשורים לנושאי תוכן שנלמדים בכיתה ו/או למיומנויות חקר נדרשות, וזאת באמצעות בירור מקורות המידע של המחברים, על ידי שאלת שאלות לבירור "נכונות"/"אמינות" וזאת על ידי אימות עם מקורות מידע נוספים ו/או באמצעות תכנון ניסוי המוכיח או המפריך את הכתוב.

לעבודה עם מאמרים, פרסומים וכתבות חשיבות גדולה בתרגול הניתוח של השפה מבחינת ההיבט והמינוח המדעי שלה, כולל הוספת הסברים/הבהרות המבוססים על ידע מדעי רלוונטי.

מצורפות הצעות לפעילויות כמו גם דוגמאות של מוצרי תלמידים:

 • קבצים ובהם התייחסות למאמר "מה מדביק את הלטאה לקיר" והרחבה בנושא:
  הצעות למורים – IVT-lizard
  הצעה לפעילות תלמידים – IVP-lizard
  קישורים למידע נוסף – IV-lizard-link
  מצגת שהכינו תלמידים בנושא – IVP-lizard
  רעיונות של תלמידים בנושא – IVP-like-lizard
 • דוגמאות של מאמרים מהעיתונות היומית והאלקטרונית מצויות בקובץ IV-art-news
 • דוגמאות של מאמרים ממגזינים וכתבי עת מדעיים מצויות בקובץ IVT-scie-art
 • דוגמאות של מאמרים שמתארים "איך דברים עובדים" מצויות בקובץ IV-how-things-work