הערכה ובקרה פרק VI

העקרונות להערכת תלמידים בתכנית

ילדים מבצעים ניסוי

התכנית וגיבוש דרכי ההערכה צמחו במשולב, לפיכך העקרונות שעליהם מושתתות דרכי ההערכה מותאמים לאופי התכנית ולמטרותיה.
ההצעות הראשונות לדרכי ההערכה והפיתוח הראשוני של הכלים שבאמצעותם הן מבוצעות, היוו חלק אינטגרלי מעבודת המוסמך של תמי לוי נחום (מרץ 2000) בהנחייתם של ד"ר רות בן צבי ופרופ. אבי הופשטיין ובשיתוף פעולה הדוק עם מורי הניסוי.
קביעות ראשוניות אלה עברו גלגולים ושינויים רבים בתהליך של היזון חוזר בין צוות הפיתוח ובין מורי הניסוי.
בכל אחד מן השלבים הובאה בחשבון העובדה שמה שנראה מבטיח על הנייר לא בהכרח ניתן ליישום או יכול להתבצע הלכה למעשה ללא הכבדה רבה מדי על התלמידים ועל המורים, לפיכך נודעה חשיבות מרבית לתרומתם של מורי הניסוי.
עוד בתחילת הדרך הופעלה גישה פתוחה הטבועה ברוח התכנית, גם על ידי צוות הפיתוח וגם על ידי מערך ההערכה של משרד החינוך. משמעות הדבר שהערותיהם והצעותיהם של המורים המפעילים נשקלו במלוא תשומת הלב והעניין, ובכל פעם שנמצא שראוי לבצע שינוי בעקבותיהן, השינוי אכן בוצע!
יש לציין כי הדינמיות נשמרת עד עצם היום הזה, ושינויים ושיפורים מוּספים בכל פעם שמתגלה צורך בכך.

ההערכה היא "בית ספרית" ברובה, מבוצעת על-ידי המורים המלמדים ומבוססת על העקרונות הבסיסיים של החלופות בהערכה.

כל המידע על הערכת התכנית ניתן באתר המפמ"ר.

כאמור לעיל, החל משנת הלימודים תשס"ה יתווסף היבט חיצוני להערכה.

קיימת אפשרות לבחור בין בחינות משני הסוגים הבאים:

  • בחינה בעל פה – בוחן חיצוני שבסוף כיתה י"ב ינהל שיחה עם התלמידים בנושאים כלליים הנוגעים למיומנויות חקר ויתמקד בשלושה ניסויים שייבחרו על ידי התלמידים עצמם. ערכה של הערכה חיצונית זאת מהווה 25% מן ההערכה ליחידת המעבדה ובסיכום הכולל,לאחר שקלול עם ציון ה"מגן" של המורים המלמדים נשארים 12.5%. תלמידים אלה יבָחָנו בכתב על פי שאלון 037203 ויענו על שתי שאלות – האחת בנושאי החובה והשניה באחד מנושאי הבחירה
  • בחינה בכתב – התלמידים יבָחָנו על פי שאלון 037202 ויענו על שלוש שאלות, האחת בנושאי החובה, השניה באחד מנושאי הבחירה ושאלה נוספת בנושא מיומנויות חקר.

* דוח חם (זכות היוצרים על הכינוי שייך לאוטיליה רוזנברג – מדריכה ארצית להערכה ובקרה) דוח חם הוא דיווח קבוצתי המתעד את השלבים השונים של ניסוי החקר. התיעוד נעשה במהלך ביצוע הניסוי ומוגש בתום הניסוי.
** ממד: קבוצת תבחינים המאפיינת תחום מוגד"ר
*** דבורה קצביץ – מדריכה במחוז המרכז – דרום, מורת חקר מנוסה בתיכון אזורי גדרה, והחל משנת תשס"ג מנחה בהשתלמויות הקיץ.
**** נורית אריאל – מורת חקר מנוסה, מלמדת ב"אורט" קריית טבעון, מנחה בהשתלמויות הקיץ