מי אנחנו

רלי שור: פתוח התכנית וראש הפרויקט "כימיה בגישה חוקרת"
תמי לוי נחום: פיתוח כלי ההערכה ראשוניים
ארגון, עריכה, ניסוח ובדיקת הניסויים:
אסנת אהרוני (תש"ס), תמי לוי נחום (תשס"א), הדס אהרוני (תשס"ב),
רונית ברד (החל מ- תשס"ב) נורית אריאל (החל מתשס"ד).

נורית ארד ז"ל: אתור, בדיקה ופיתוח ניסויים
סוזי טפר ופנינה חדד: בדיקה ופיתוח ניסויים

חלק מן הניסויים הוצעו על ידי מורים במסגרת "הסדנא לתמיכה במורי החקר" ושמותיהם מופיעים במקומות המתאימים.

ד"ר שלי ליבנה – אחראית אתר אינטרנט

חומר עזר והעשרה, רעיונות והצעות שונות נתקבלו מ: אוטיליה רוזנברג, דבורה קצביץ ו-מירה קיפניס.

מידע פורמלי – מי תרם – ותודות

התוכנית פותחה בקבוצת הכימיה בראשותו של פרופ' אבי הופשטיין
במחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות