מידע פורמלי – מי תרם – ותודות

יוזמת ומפתחת התכנית: רלי שור ייעוץ מדעי: פרופ. אבי הופשטיין וד"ר רות בן-צבי

צוות התכנית במשך השנים

נערות מבצעות ניסוי

פיתוח כלי ההערכה וסיוע בארגון השתלמויות עד תשס"א: תמי לוי נחום
אתור ניסויים ובדיקתם: נורית ארד ז"ל
סיוע בבדיקת ניסויים: סוזי טפר ופנינה חדד
סיוע בארגון הניסויים, עריכה ניסוח ובדיקת ניסויים (תש"ס): אסנת אהרוני
סיוע בארגון השתלמות הקיץ תשס"א: ד"ר אושרית נבון
אתור ניסויים נוספים ובדיקתם: הדס אהרוני (תשס"ב)
ביצוע אתר ניסיוני לשימושם של מורי הניסוי : ד"ר שלי ליבנה
סיוע בארגון הניסויים, עריכה, ניסוח ובדיקת ניסויים החל מתשס"ב : רונית ברד
הקמת אתר התכנית תשס"ב: חגית נתן וד"ר אושרית נבון
פיתוח אתר התכנית ועדכונו החל מתשס"ב: ד"ר רות בן צבי וד"ר שלי ליבנה
ארגון השתלמות קיץ תשס"ג: נורית אריאל, רונית ברד, אינגה משולם, עדי פבלוקס, מירה קיפניס, דבורה קצביץ, אוטיליה רוזנברג
צוות הפיתוח של המדריך למורה: רלי שור, רונית ברד, נורית אריאל
גרפיקה: אסף מסעוד
פיתוח האתר המלווה למדריך: ד"ר שלי ליבנה ואסף מסעוד

המורים שהפעילו את התכנית בשלבי הפיתוח השונים תרמו מנסיונם ומרצם, הציעו, שפרו והשתתפו בסדנאות התמיכה שבהן תמכנו ונתמכנו בצורה הדדית.
תודתנו נתונה לכל המורים המפעילים את התכנית ובכל פעילות שהוצעה על ידם צוין שמם. זה המעט שביכולתנו לעשות כדי להביע את תודתנו.

משרד החינוך באמצעות הפיקוח על הוראת הכימיה עודד וסייע כמיטב יכולתו.
התכנית קרמה עור וגידים בזמן כהונתו של פרופ. אבי הופשטיין כמפמ"ר כימיה וממשיכה להתפתח בתמיכתה של ד"ר ניצה ברנע המפמ"ר הנוכחית.

הפיתוח המתמיד, השיפור והפישוט של כלי ההערכה, ההפעלה התקינה וארגון של מערך הבקרה ההולך ומסתעף, התאפשר בסיועם של המפמ"ר ד"ר ניצה ברנע, המדריכים הארציים והמחוזיים המפעילים את התכנית: אוטיליה רוזנברג, אילנה זוהר, דבורה קצביץ , עבדאלה חלאילה, עדי פבלוקס, נעמי חרמוני ופנינה שפירא. אוטיליה רוזנברג ואילנה זוהר גם קיימו השתלמות קיץ מוצלחת מאד במרכז ההשתלמויות בשלומי, בקיץ תשס"ב.
צוות של מורי חקר מיומנים שכלל את רונית ברד, אוטיליה רוזנברג, דבורה קצביץ, מירה קיפניס, עדי פבלוקס, אינגה משולם ונורית אריאל קיימו השתלמות קיץ לתפארת בתשס"ג.
בקיץ תשס"ד התנהלה ההשתלמות בצוות שונה במקצת של מורי חקר מיומנים שכלל את רונית ברד, אוטיליה רוזנברג, דבורה קצביץ, מירה קיפניס, ונורית אריאל אף היא הייתה מוצלחת ביותר.

בקיץ תשס"ה הדריכו בהשתלמות נורית אריאל, רונית ברד, מירה קיפניס ואוטיליה רוזנברג. בכל ההשתלמויות התארחו מורי חקר מנוסים וגם מתחילים, צוותים של לבורנטים ומורים וצוותי מורים, ותרמו מניסיונם לשביעות רצונם של המשתלמים.

ללא תרומתם של כל מי שהשתתף בכל אחת מן הדרכים שהוזכרו לעיל אין ספק שלא היינו מצליחים להגיע להיקף של הפעלה בקצב משביע רצון, ועל כך תודתנו לכולם!