ניסוי מספר 10 – צבעי שקיעה

נערות מבצעות ניסוי

הניסוי כפי שהוא מופיע במדריך, הוא ניסוי חקר פתוח שבו התלמידים מקבלים מערכת מוכנה ומתבקשים לבצע את שלב הטרום חקר על פי ההנחיות. לעיתים- על פי התנאים במעבדה ובחירת המורה ניתן להתחיל את הניסוי כששלב הטרום חקר מבוצע כהדגמת מורה. מומלץ מאד לעבוד עם ציקלוהכסאן במנדף.

הניסוי מפגיש את התלמידים עם ידע בנושאים: שווי משקל (קבוע חלוקה), מסיסות ( עקרונות המיצוי), חומצות ובסיסים (חומצות חלשות, אינדיקטורים), אינטראקציה בין קרינה לחומר( צבע, קשר בין ריכוז לעוצמת צבע).

היות ולניסוי פוטנציאל רב בתחום ההנעה (מוטיבציה) ניתן לבצע אותו כניסוי פתיחה לתוכנית גם ללא ידע מוקדם בנושאים בהם נוגע הניסוי.

באמצעות ניסוי זה ניתן לפתח ולהרחיב את כל מיומנויות החקר ולהרחיב את הניסוי למינימחקר.שתי הצעות להרחבה למינימחקר מופיעות במדריך.

רקע מדעי לניסוי

צבעי שקיעה – רלי שור

מסמכי Word להורדה