ניסוי מספר 13 – קפה ב-4 שכבות

נערות מבצעות ניסוי

הניסוי קפה בארבע שכבות הוא ניסוי בחומרים ביתיים, לפיכך מקשר בין החומר הנלמד בכיתה לבין חיי יום- יום. הניסוי אינו מסובך לביצוע אך דורש הקפדה על ההנחיות ועבודת ידיים עדינה וזהירה.

הניסוי מסייע בהמחשה והטמעה של מושגים כגון: כוחות בין מולקולריים תערובות הטרוגניות, תמיסה, תמיסה רוויה,מסיסות ומיצוי, צפיפות, תכונות של תרכובות פחמן ושינויי אנטרופיה בכלל ובתהליכי המסה בפרט.

הניסוי מתאים לביצוע על ידי מגוון קבוצות תלמידים, גילאים שונים ורמות ידע שונות.

שני מאפיינים אלו של הניסוי מאפשרים להשתמש בניסוי לפעילויות מיוחדות כגון ימים פתוחים, פעילות הורים-תלמידים וכו'.

לניסוי זה ולניסוי 12 – ערבוב נוזלים – יש בסיס מדעי משותף.

מסמכי Word להורדה