ניסוי מספר 28 – ניסוי בצמד מבחנות

נערות מבצעות ניסוי

הניסוי מתאים לביצוע בשלבים שונים בהוראת הכימיה ומטרותיו משתנות בהתאם לנושא הלימוד בו הוא משתלב.

הניסוי עוסק בצימוד מערכת ספונטנית, הפיכת אנהידראט להידראט, למערכת לא ספונטאנית, המראה של יוד. בעזרת ניסוי זה ניתן להרחיב בנושאים הבאים: המראה בכלל ושל יוד בפרט, הקשר בין צורות גיבוש שונות לבין תנאי העבודה, הידראטים ואנהידראטים.

ניתן לעסוק בתהליכים אנדותרמיים ואקסותרמיים, לחשוף את התלמידים לתגובות אנדותרמיות ספונטניות ולעסוק בשינוי אנטרופיה של מערכת ובאנטרופיה כוללת של מערכת מצומדת. מכיוון שהמערכת סגורה ניתן לעסוק גם בתהליכים הפיכים ומצבי שווי-משקל.

מומלץ לבצע את הניסוי כחקר פתוח רק לאחר שתלמידים התנסו בניסוי חקר פתוח אחד לפחות, וניתן באמצעותו להרחיב ולפתח כל אחת ממיומנויות החקר.

צילום מערכת הניסוי

מערכת ניסוי 28

מסמכי Word להורדה