ניסוי מספר 4 – חומרים בשקית

נערות מבצעות ניסוי

הניסוי מתבצע בשקית פוליאתילן פשוטה ומשלב בתוכו תחומי ידע רבים, ולכן ניתן לבצע אותו בהזדמנויות שונות, בהיקפים שונים וברמות חקר שונות.

הניסוי מפגיש את התלמידים עם ידע בנושאים: חומצות בסיסים, אנרגיה, תרמודינמיקה וסטוכיומטריה.

במהלך ניסוי זה נחשפים התלמידים לכל מיומנויות החקר ולכן ניתן באמצעותו לפתח כל אחת מהן: תצפיות, שאלת שאלות, ניסוח שאלת חקר, ניסוח השערת חקר, תכנון ניסוי, הסקת מסקנות ודיון ביקורתי. במהלך ביצוע הניסוי נדרשים התלמידים לשיתוף פעולה לצורך הרכבת המערכת ולכן ניתן באמצעותו להדגיש את חשיבות עבודת הצוות ותכנון העבודה.

מצגות לניסוי

ניסוי בשקית – מסכמת את המתרחש בניסוי 4 והוכנה על ידי נעמי חרמוני ,מורה בבית חינוך משותף שער הנגב
ניסוי חומרים בשקית – הוכנה על ידי קבוצת תלמידים של המורה נעמי חרמוני מבית חינוך משותף שער הנגב

מסמכי Word להורדה