ניסוי מספר 34 – ניסוי בבקבוק שטיפה

נערות מבצעות ניסוי

הניסוי מובא כניסוי חקר פתוח שבו התלמידים בונים /מקבלים מערכת שהיא לא שגרתית מבחינת הכלים המרכיבים אותה ובהמשך גם מבחינת הפעילויות הנדרשות בעת ביצוע שלב הטרום חקר.

ניתן כמובן להפוך את הניסוי למודרך יותר, למובנה יותר, לניסוי גילוי הכל על פי המטרות שמוצבות על ידי המורה ולשלבו במקום המתאים ברצף ההוראה. אך לניסוי זה פוטנציאל רב בתחום ההנעה (מוטיבציה) ולכן ניתן לשלבו כניסוי פתיחה לפרקים הרלבנטיים גם ללא ידע מוקדם בנושאים אלו.

הניסוי מפגיש את התלמידים עם ידע בנושאים: חימצון חיזור, תגובה בין מי-חמצן ויוני יוד, תהליכי שווי-משקל ונושאים בקינטיקה (קצב של תהליכים, פעולת זרזים, חקירת מנגנון תהליך).

בעזרת ניסוי זה ניתן לפתח ולהרחיב את כל אחת ממיומנויות החקר. הניסוי מתאים מאד להרחבה למינימחקר, לדוגמא, קביעת הגורמים המשפיעים על קצב התהליך.

רקע מדעי

להעמקת הרקע המדעי בנושא ההיבטים הקינטיים ניתן להיעזר במצגות kinetics1 kinetics2 kinetics3 שהוכנו על ידי ד"ר שלי ליבנה.

צילום מערכת הניסוי

מערכת ניסוי 34

מסמכי Word להורדה