ניסוי מספר 32 – "בנה לך מזרקה"

נערות מבצעות ניסוי

המזרקות הכימיות כלולות בניסויים של הדגמת מורה. הן מרהיבות ומפתיעות בפעולה המפתיעה וגם בשינוי המתרחש בצבע. המזרקות מעוררות סקרנות ומוטיבציה לחקר ויכולות לשמש בהוראת הכימיה למטרות שונות.

פעולת המזרקות מבוססת על מסיסותם הגבוהה של הגזים הנתונים במים ועל תגובותיהם בהיותם חומצה או בסיס.

לפיכך ניתן להשתמש בניסוי זה להצגת מושגים כגון – חומצה ובסיס, אינדיקטורים, מסיסות, ריכוזים ותת-לחץ.נושאים שניתן לטפל בהם בהקשר לניסוי הם: תגובות חומצה-בסיס, תפקיד המים כבסיס וכחומצה, המסת חומצות ובסיסים במים ותגובה עמם.

כאמור המזרקות מעוררות סקרנות ומוטיבציה לביצוע משימות חקר, מאפשרות לפתח ולהרחיב את כלל מיומנויות החקר בהתאם למטרות המוצבות וגם לגוון את הגורם המזמן חקר (ניסוי הדגמת מורה בשלב הטרום חקר ולא ניסוי תלמידים).

צילום מערכת הניסוי

מערכת ניסוי 32

מערכת ניסוי 32

מערכת ניסוי 32

מערכת ניסוי 32

מערכת ניסוי 32

מערכת ניסוי 32

מערכת ניסוי 32

מערכת ניסוי 32

מערכת ניסוי 32

מערכת ניסוי 32

מערכת ניסוי 32

מערכת ניסוי 32

מערכת ניסוי 32

מערכת ניסוי 32

מערכת ניסוי 32

מערכת ניסוי 32

מערכת ניסוי 32

מערכת ניסוי 32

מערכת ניסוי 32

מערכת ניסוי 32

מערכת ניסוי 32

מערכת ניסוי 32

מערכת ניסוי 32

מסמכי Word להורדה

קישור לרשימת הניסויים
קישור לסווג על-פי נושאים