ניסוי מספר 7 – הצימוקים

נערות מבצעות ניסוי

הניסוי כפי שהוא מופיע באתר, הוא ניסוי חקר פתוח ניתן בקלות להפוך את הניסוי לחקר מודרך, ניסוי גילוי או ניסוי מאשר – הכל בהתאם למטרות המורה.

הניסוי מאגד בתוכו אפשרויות להפעלה במספר נושאי תוכן : חומצות ובסיסים, אנרגיה, תרכובות הפחמן, שיווי משקל ותרמודינמיקה.ולכן ניתן לשלב את הניסוי בפרקים שונים בהוראת הכימיה בהתאם למטרות המורה.

העבודה עם הצימוקים מקרבת בעיני התלמידים את הכימיה לחיי היום יום, מעניינת אותם במיוחד ומעוררת מוטיבציה. את הניסוי ניתן לבצע גם ללא ידע מוקדם כניסוי פתיחה לתוכנית.

מסמכי Word להורדה