ניסוי מספר 11 – רתיחה על-ידי קירור

נערות מבצעות ניסוי

ניסוי חקר פתוח, פשוט להכנה ונוח לביצוע. הניסוי חושף בפני התלמידים תופעה מיוחדת המרתקת את התלמידים, מעוררת מוטיבציה ופותחת כיווני חקר רבים.

בעזרת הניסוי ניתן להבהיר מושגים כמו : מצבי צבירה (אידוי, רתיחה, התנדפות, חומר נדיף,חוקי גזים ולחץ אדים), כוחות בין מולקולריים, אנרגיה, שווי-משקל ותרמודינמיקה.

היות והניסוי אינו מורכב ולא דורש זמן רב לביצוע, ניתן להרחיב ולפתח מיומנויות חקר לפי בחירת המורה. בעזרת הניסוי מומלץ לחזק מיומנויות חקר ספציפיות כגון שאלת שאלות, ניסוח שאלת חקר והשערה, בחלק הראשון ופרוש וניתוח תצפיות בחלק השני.

ניתן לבצע את הניסוי ברמות חקר שונות אך מכיוון שאין בעיה של זמן רצוי לבצע את הניסוי כחקר פתוח, לאחר שתלמידים התנסו ב- 2 ניסויי חקר לפחות.

גוון

הצעה לגוון

מסמכי Word להורדה