ניסוי מספר 29 – כימיה עם אור

נערות מבצעות ניסוי

הניסוי כפי שהוא מופיע באתר, הוא ניסוי חקר פתוח.

בניסוי זה – בדומה לניסוי 1 ולניסוי 45 – משתתף מתילן כחול (methylene blue) בתהליך חמצון חיזור וכתוצאה מכך הצבע הכחול מופיע ו/או נעלם.
כאן החומר משתלב בתהליך פוטוכימי של פעילות יוני ברזל בסביבה חומצית Fe2+(aq) D Fe3+(aq)
הניסוי מפגיש את התלמידים עם תגובות חימצון חיזור בכלל ועם דרגות חימצון שונות של יוני ברזל, שינויי אנרגיה בתהליכים כימיים, תהליכים המתרחשים בשרשרת ותהליכים פוטוכימיים.

לעיתים המעבדה אינה מצוידת מספיק על מנת לאפשר לתלמידים לבצע את הניסויים שתכננו. במדריך תמצאו דרכים להמשיך את תהליך החקר גם במגבלות ציוד.

מסמכי Word להורדה