ניסוי מספר 2 – ניסוי בקבוק II

נערות מבצעות ניסוי

הניסוי מוצג כניסוי חקר פתוח ובו מודגמת תגובת חמצון-חיזור מחזורית של גלוקוז עם חמצן אטמוספירי באמצעות הזרז אינדיגו כרמין המתרחשת בסביבה בסיסית תוך שינויי צבע , בקצב מדיד ובעל ערך מוסף רב בתחום המוטיבציה.
הניסוי דומה מבחינות רבות לניסוי בקבוק 1 אך הוא מרכב יותר ודרמטי יותר. בניסוי יש אפקטים צבעוניים הניתנים לשינוי על ידי שילוב אינדיקטורים שונים המפורטים במדריך.

רקע מדעי לניסוי

הרמזור – רלי שור

מסמכי Word להורדה