ניסוי מספר 3 – "אבקות לבנות"

נערות מבצעות ניסוי

ניסוי זה מופיע באתר כניסוי גילוי.
ניסוי זה מתאים לחזרה על נושאי מבנה וקישור כגון: מסיסות חומרים יונים ומולקולריים במים, מוליכות חשמלית בתמיסה מימית,תגובות שיקוע, ניסוחי תגובת אלקטרוליזה.
ניתן להשתמש בניסוי על מנת להביא תלמידים מכיתות מוצא שונות ל"מכנה משותף".
בגרסה שבאתר משולב גם הפרק חומצות ובסיסים ולכן תתאים למקרים בהם מעונינים לתרגל או לחזק ידע בסיסי בפרק זה. הניסוי מתבצע לרב כניסוי חקר ראשון או אחד הראשונים ובכל מקרה בתחילת ההפעלה של התכנית.
לפיכך מבחינת החקר יתאים ביותר להתנסויות ראשוניות ב: רישום אירגון תצפיות, הדגשת ההבדל ביו תצפית לפרשנות ולהסבר, תרגול עבודה עם תרשים זרימה, התנסות ראשונית של הזמנת ציוד וחומרים (כולל הכרת מגבלות טכניות במעבדה) ותכנון ניסוי.

גוון

הצעה לגוון 1
הצעה לגוון 2

מסמכי Word להורדה