ניסוי מספר 1 – ניסוי בקבוק I

נערות מבצעות ניסוי

הניסוי מובא כניסוי חקר פתוח ומודגמת בו תגובת חמצון-חיזור מחזורית של גלוקוז עם חמצן אטמוספירי.
באמצעות הזרז מתילן כחול (methylene blue) המתרחשת בסביבה בסיסית תוך שינויי צבע,
בקצב מדיד ובעל ערך מוסף רב בתחום המוטיבציה.

הנושאים בהוראת הכימיה אליהם ניתן להגיע באמצעות הניסוי: חמצון חיזור, שווי משקל, קינטיקה,
סוכרים, חומצות ובסיסים, אינטראקציה בין קרינה לחומר

בהוראת החקר ניתן לפתח באמצעות הניסוי כל אחת מן המיומנויות הדרושות. הניסוי מתאים להרחבה למינימחקר.

מסמכי Word להורדה