ניסוי מספר 48 – "פופקורן"

נערות מבצעות ניסוי

הניסוי מקושר לחיי יום יום ובעל ערך מוטיבציוני רב. במהלך הניסוי מתבקשים התלמידים להכין פופקורן (מומלץ בכלי זכוכית), לאסוף ולארגן את התצפיות המתקבלות בעזרת חושים שונים. מגוון התצפיות מפשר להפעיל רמות חקר שונות ומוביל לכווני חקר רבים כגון הבהרת מושגים (לחץ, אידוי, לחץ אדים ורתיחה), הבנת היבטים מדעיים של תהליכים המתרחשים בעת הכנת פופקורן

ויכולת הקישור של לימודי הכימיה לחיי היום-יום.

המטרה העיקרית בפעילות כפי שהיא שמוצעת היא להכיר את שלבי החקר השונים ולהתנסות בהן.

ניסוי זה יכול לשמש גם למיקוד במיומנויות חקר בסיסיות (כמו איסוף, ארגון, פירוש והסבר תצפיות או שאלת שאלות) ועד לפיתוח כלל מיומנויות החקר והתנסות במיני-מחקר.

מטרה חשובה אחרת שניתן להשיגה בפעילות זו היא הגברת ההנעה (מוטיבציה) בקרב התלמידים, וזאת במיוחד כאשר היא מהווה ניסוי פתיחה ללמידה ב"גישה חוקרת".

מצגת לניסוי

הפיסיקה והכימיה של הפופקורן – מצגת שהוכנה על ידי דבורה קצביץ, תיכון איזורי גדרה, ומדגימה דרך להקניית מיומנויות לקביעת משתנים דרך הניסוי.

גוון

הצעה לגוון 1
הצעה לגוון 2

מסמכי Word להורדה