ניסוי מספר 51 – כימיה במשורה

נערות מבצעות ניסוי

הניסוי מובא כניסוי חקר פתוח שתחילתו בהדגמה של המורה בשיתופם הפעיל של התלמידים. אין כל מניע שהניסוי הפותח יבוצע על ידי תלמידים אם המשאבים מאפשרים זאת.

ניתן להפוך את הניסוי למודרך יותר, למובנה יותר, לניסוי גילוי, הכל על פי מטרות המורה.

הניסוי ניתן לעיבוד כמותי בדרגות קושי שונות, ניתן להתאמה לנושאים שונים בקינטיקה וגם כניסוי פתיחה בחוקי יסוד.דוגמאות אחדות נמצאות במדריך.

נושאים נוספים בהם נוגע הניסוי הם חוק היחסים הקבועים, תגובות בהן מעורבים גזים, חמצון חיזור, תגובות עם תמיסות חומציות.

מהלך הניסוי מאפשר לחשוף את התלמידים למיומנויות חקר מגוונות ולכן ניתן באמצעותו לפתח כל אחת מהן. הניסוי כולל "עבודת ידיים" רבה, לפיכך ניתן להתרכז במיומנויות הכרוכות בעבודה במעבדה ולהדגיש גם את המרכיב של עבודת צוות ושיתוף פעולה.

הניסוי מתאים מאד גם להתמקדות בתכנון ניסוי.

אם מתייחסים להיבטים כמותיים מומלץ להתייחס לשגיאות הקשורות במדידה, בחישובים ובעיבוד הנתונים המספריים, כולל חישובים של סטיות תקן.

הניסוי מתאים להרחבה למינימחקר במספר כוונים על פי בחירת התלמידים.

גוון

הצעה לגוון

רקע מדעי

להעמקת הרקע המדעי בנושא ההיבטים הקינטיים ניתן להיעזר במצגות kinetics1 kinetics2 kinetics3 שהוכנו על ידי ד"ר שלי ליבנה.

צילום מערכת הניסוי

מערכת ניסוי 51

מערכת ניסוי 51

מערכת ניסוי 51

מערכת ניסוי 51

מערכת ניסוי 51

מערכת ניסוי 51

מערכת ניסוי 51

מערכת ניסוי 51

מערכת ניסוי 51

מערכת ניסוי 51

מסמכי Word להורדה