ניסוי מספר 49 – "גודל טיפה"

נערות מבצעות ניסוי

הניסוי מובא כחקר פתוח, שבו התלמידים מגלים שנפחה של טיפת מים שונה מנפחה של טיפת אתאנול! הממצאים מעוררים שאלות רבות והשערות התלמידים מגוונות מאד.

הניסוי מאפשר יישום ידע בנושאים מבנה וקישור, כוחות בין מולקולריים, תרכובות פחמן וסטוכיומטריה.

תכנון הניסוי בפעילות חקר זו פשוט ולא ארוך, לכן ניתן להתמקד בארגון תצפיות ובאחוזי השגיאה של המדידות והתוצאות.

מסמכי Word להורדה