ניסוי מספר 41 – בחרו מסלול

נערות מבצעות ניסוי

הניסוי מוצע כניסוי גילוי עם אפשרויות של התאמה לניסוי חקר מודרך.

ניתן להתחיל את הניסוי כששלב הטרום חקר מודרך פחות, זאת בהתאם למיקום ברצף ההוראה או למטרות בהוראת החקר.

הניסוי מפגיש את התלמידים עם הנושאים מסיסות (המסה בממס ובתמיסה), סטוכיומטריה (חישובי מולים, היחס ביניהם וחישובי ריכוזים) וחומצות ובסיסים (פחמן דו חמצני, קרבונטים, ביקרבונטים)

בניסוי יש ממד חשוב של תכנון ניסוי, לפיכך זאת הזדמנות טובה להתמקד במיומנויות הקשורות בכך. תכנון ניסוי, רישום וארגון תצפיות ותוצאות כמותיות, וטיפול בתוצאות, הסקת מסקנות ודיון ביקורתי בהן.

ניתן גם להדגיש את נושא עבודת הצוות היות וההכנה כוללת ניהול דיונים וקבלת החלטות במסגרת צוותי העבודה.

מומלץ גם להתמקד בהתאמת הניסוי המתוכנן למשאבים העומדים לרשות התלמידים :חומרים, ציוד, לוח זמנים כמו גם למגבלות הטכניות של המעבדה בבית הספר.

כדאי מאוד לתרגל עבודה עם תרשים זרימה תוך כדי תכנון הניסוי.

מסמכי Word להורדה