ניסוי מספר 47 – תגובות אפשריות

נערות מבצעות ניסוי

הניסוי מדגים מספר תהליכים אפשריים שהם אנדותרמיים ומאפשר דיון בגורמים שקובעים את התנאים להתרחשות תגובה כימית. הניסוי מוצע ברמת חקר פתוח, אך ניתן לבצעו גם ברמות חקר שונות ואף כניסוי מאשר – בהתאם למטרות ההוראה.

הניסוי מתאים כפתיחה לפרק תרמודינמיקה (כחזרה על מושגים באנרגיה ודרכים לחישוב HD), להקניה ולביסוס של המושגים "תהליך ספונטני" ותהליך "לא ספונטני", להבנת המושג "אנטרופיה" והגדרתו.

בשינויים קלים אפשר להתאים את הניסוי לפרק אנרגיה להכרת תהליכים אנדותרמיים, אקסותרמיים, למציאת שינוי האנטלפיה (HD) באמצעות מדידת שינוי הטמפרטורה (tD) של הסביבה.

הניסוי מבוצע בדרך כלל לא לפני המחצית השנייה של כיתה י"א כשהתלמידים התנסו כברבכלל מיומנויות החקר, ולכן גם ההדגשים בהוראת החקר ישתנו בהתאם לצורכי הכיתה והמורה.

בהצעה לפעילות הנוספת – ניתן להתמקד במיומנויות של איסוף תצפיות, של ארגון תצפיות, של הסקת מסקנות ושל דיון מסכם.

גוון

הצעה לגוון

מסמכי Word להורדה