ניסוי מספר 70 – ראי הכסף

נערות מבצעות ניסוי

התהליך המתבצע בניסוי ידוע בשם "תגובת טולנס", מובא כניסוי חקר פתוח בו התלמידים מקבלים חומרים ידועים בשלב הטרום חקר. הוראות לשלב הטרום חקר מופיעות בספר הלימוד "מתוק מדבש – פרקי סוכרים" מאת אילן לולב בהוצאת המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות.

ניתן כמובן להפוך את הניסוי לניסוי חקר מודרך, לניסוי גילוי ואף לבצעו כניסוי מאשר – הכל בהתאם למטרות המורה.

מאחר וניסוי זה מאגד בתוכו מספר נושאי תוכן בכימיה, ניתן בעזרתו להפגיש את התלמידים עם ידע בנושאים:
חמצון-חיזור (הכרת תהליך חמצון-חיזור, שינויים בדרגות חמצון והגדרת חומר מחמצן וחומר מחזר)
שיווי משקל של חמצון-חיזור (הקניית מושגי יסוד)
תרכובות פחמן (תגובת חימצון של אלדהיד)
סוכרים: הכרת "תגובת טולנס" כתגובת חימצון של אלדהיד המשמשת לזיהוי הקצה האלדהידי בתמיסת סוכר.

מסמכי Word להורדה