ניסוי מספר 60 – נוסחת הידראט II

נערות מבצעות ניסוי

הניסוי מובע כניסוי חקר פתוח.

לעתים, על פי המיקום ברצף ההוראה – של הכימיה או של הנחלת מיומנויות החקר – ניתן להתחיל את הניסוי כששלב הטרום חקר מודרך במידה שנבחרה על ידי המורה.

בתום השלב הזה, ניתן כמובן "לפתוח" את ההמשך לחקר פתוח (החל משלב ב' – מהלך החקר).
ניתן כמובן להפוך את הניסוי למובנה יותר, לניסוי גילוי, הכל על פי המטרות שמוצבות על ידי המורה.
בניסוי התלמידים מפתחים ידע בנושאים הידראטים, מסיסות (מידת התמוססות, קצב התמוססות), סטוכיומטריה (חישובי מולים וריכוזים, מציאת נוסחה אמפירית), חומצות ובסיסים (טיטור,אינדיקטורים ועקרונות לבחירתם).

בניסוי זה קיים ממד חשוב של עבודה עם כלים חדשים תוך הפעלת טכניקות עבודה חדשות ומומלץ להתמקד בהיבט של עבודה על פי הנחיות, בתכנון העבודה לפני הביצוע ובמיומנויות הביצוע, ברישום וארגון התצפיות והתוצאות הכמותיות, בתכנון וארגון הטיפול בתוצאות, הסקת מסקנות ודיון ביקורתי בהן.

מסמכי Word להורדה