ניסוי מספר 62 – כיצד נישמור בקבוק משקה מוגז שנפתח?

נערות מבצעות ניסוי

ניסוי זה מהווה גרסה מודרכת של ניסוי בבקבוקים – ניסוי 66. במהלך העבודה בודקים את ריכוז יוני הקרבונאט
(-CO32) והביקרבונאט (-HCO3) במשקאות מוגזים באמצעות טיטור.

בהמשך מתפתח תהליך חקר שיכול להיות פתוח. בעזרת ניסוי זה ניתן לפתח את כלל מיומנויות החקר, אך מומלץ להתרכז בשלב הראשון באיסוף ובארגון תצפיות ובעריכת מספר ניסויים מתאים לשם תיקוף התוצאות.

הניסוי מפגיש את התלמידים עם תגובת חומצה-בסיס, תופעות שווי-משקל בחיי היום יום, הגורמים המשפיעים על מצבי שווי-משקל ועל מהירויות התגובות ההפיכות. בבצוע הניסוי התלמידים נחשפים לטיטור כדרך לחישוב ריכוזים.

מסמכי Word להורדה