ניסוי מספר 61 – מפגש בין נוזלים

נערות מבצעות ניסוי

בניסוי מפגישים בין מים (צבועים) לבין אתאנול בתוספת סבון. ביצוע הניסוי לא דורש זמן רב והוא מאפשר עיסוק בנושאי קישור, מבנה וכוחות בין מולקולריים (המסה של חומרים מולקולריים, קוטביות מולקולה, קבוצות פונקציונליות ואזורים הידרופיליים והידרופוביים במולקולה).

באמצעות הניסוי ניתן להרחיב בנושא חומרים פעילי שטח, סבון ודטרגנטים.

הניסוי מתבצע בצלחות פטרי ומאפשר תצפיות מעניינות ומעורר אצל התלמידים מוטיבציה להמשך הפעילות.

ניסוי זה מאפשר הרחבה וחיזוק של כלל מיומנויות החקר וניתן להתאים אותו לרמות חקר שונות.

מסמכי Word להורדה