ניסוי מספר 66 – ניסוי הבקבוקים

נערות מבצעות ניסוי

הניסוי פשוט לביצוע ואינו דורש ציוד וחומרים מיוחדים, בקבוק מים ובקבוק סודה. הוא עוסק בתהליכי שווי-משקל ובהפרעות למצב שוו-משקל בחיי היום יום ובגורמים המשפיעים על מהירות תגובה.

הניסוי מתבצע בשלבים ובהפרשי זמן ארוכים בין שלב לשלב ובאמצעותו ניתן לפתח את כלל מיומנויות החקר ולהתמקד באיסוף בארגון תצפיות ממושכות, ולהעמיק על פי בחירת המורה.

מסמכי Word להורדה