ניסוי מספר 85 – הביצה המעופפת

נערות מבצעות ניסוי

ניסוי פשוט וקל לביצוע, תצפיות הניסוי מפתיעות את התלמידים ומהוות גורם מזמן להמשך החקר. ניסוי מתאים לתלמידים בגילאים שונים וברמות ידע שונות וכמובן ניתן להתאים את הניסוי לרמות חקר שונות. הניסוי מפגיש את התלמידים עם המושגים הבאים: תמיסות בכלל ותמיסות יוניות בפרט, צפיפות והגורמים המשפיעים עליה. בקטגורית ההעשרה באתר ניתן למצוא ניסוי נוסף העוסק בתנועה של ביצה בתמיסה של מימן כלורי, שפותח על ידי עבדאללה חלילה.

מסמכי Word להורדה