ניסוי מספר 84 – בקבוקים חסרי מנוח

נערות מבצעות ניסוי

הניסוי הוא ניסוי פשוט לביצוע, מובא כניסוי חקר פתוח ומתאים לאוכלוסיות שונות של תלמידים בתחום גילאים רחב.

ניתן להעניק לניסוי ממד של קסם אם מבצעים אותו כהדגמה.

הניסוי יכול להתאים ללווי פרקים שונים בתכנית הלימודים כגון: מבנה וקישור, אנרגיה – כולל תופעת האינברסיה ותנועה של אוויר, שווי משקל, קינטיקה ותרמודינמיקה. בכל אחד מהתחומים האלו הניסוי יכול לשמש להבהרת מושגים שונים בדרך שאינה פרונטלית.

פרט לקשר עם תוכנית הלימודים, הניסוי יכול למלא מטרה נוספת והיא: הגברת המוטיבציה, בשל היותו פשוט וקל להבנה ניתן להשתמש בו גם כדי לגוון את השעורים ולעורר סקרנות אצל תלמידים.

באמצעות ניסוי זה ניתן לפתח ולחזק את כל מיומנויות החקר ולבצע אותו ברמות חקר שונות, הכל בהתאם למטרות המורה. המטרות בהוראת החקר יכולות להיות מגוונות מאד והן מפורטות במדריך.

ניסוי זה יכול לשמש גם פתיחה למיני מחקר בנושאים שונים כגון:

  • תופעות מחיי היום יום הקשורות בתנועה של נוזלים או גזים בטמפרטורות שונות
  • תופעת האינברסיה כמשפיעה על היווצרות ערפיח
  • תופעות מזג אוויר
  • מסיסות בתנאים שונים וכו'.

מסמכי Word להורדה