ניסוי מספר 95 – הדגמה: נקודת אור בכימיה

נערות מבצעות ניסוי

הניסוי כפי שהוא מוצג, הוא ניסוי חקר פתוח העוסק בתגובת חמצון חיזור בין ברזל לבין גופרית.

הניסוי משכנע גם כשתחילתו בהדגמה והתלמידים מבצעים רק את החקר.

ניתן כמובן להפוך את הטיפול בניסוי למודרך יותר, למובנה יותר,לניסוי גילוי הכל על פי מטרות המורה.

בעזרת הניסוי ניתן להפגיש את התלמידים עם ידע בנושאים: חוקי יסוד (שימור החומר), מיון חומרים (יסודות ותרכובות), תכונות חומרים (של ברזל, של גופרית, של התרכובת, אפשר לבדוק גם את התערובת ביניהם), שינויי אנרגיה בתהליכים כימיים (תהליכים אקזותרמיים), קינטיקה (אנרגיית שפעול).

צילום מערכת הניסוי

מערכת ניסוי 95

מערכת ניסוי 95

מערכת ניסוי 95

מסמכי Word להורדה