ניסוי מספר 100 – "הקפאה ללא קרור" – "עמוד הקיפאון"

נערות מבצעות ניסוי

הביצוע של ניסוי זה דורש מיומנות שאינה עומדת לרשותו של התלמיד הממוצע.

כדי לא להחמיץ את תרומתו הייחודית של הניסוי ואת מאפייניו הייחודיים, מומלץ לבצע את שלב הטרום החקר כהדגמה ואף כקסם או כהתרחשות מפתיעה!

ניסוי הפתיחה מחייב התמודדות עם בעיות טכניות ומעשיות לא מעטות. זו הזדמנות לדון בקשיים אלה ולהעלות הצעות להתמודדות עמם!

בשלבי החקר השונים ניתן להרחיב ולהעשיר גם בנושאים רבים שאינם כלולים בסילבוס החדש.

בעזרת הניסוי ניתן להפגיש את התלמידים עם ידע בנושאים האלה: סטוכיומטריה (הכנת תמיסות וחישובי ריכוזים), מבנה וקישור – מסיסות ותמיסות גדושות, הידראטים ותכונותיהם, חומצות ובסיסים – חוזק חומצות, תמיסות מתריסות, הידרוליזה ואנרגיה – שימור אנרגיה, כריות חימום וקירור.

מסמכי Word להורדה

קישור לרשימת הניסויים
קישור לסווג על-פי נושאים