ניסוי מספר 75 – ערבוביה

נערות מבצעות ניסוי

בניסוי מפגישים בין חומרים הידרופיליים וחומרים הידרופוביים בתוספת חומר פעיל שטח כגון סבון. הניסוי עוסק בנושאי קישור, מבנה וכוחות בין מולקולריים (המסה של חומרים מולקולריים, קוטביות מולקולה, קבוצות פונקציונליות ואזורים הידרופיליים והידרופוביים במולקולה). באמצעות הניסוי ניתן להרחיב בנושא חומרים פעילי שטח, סבון ודטרגנטים.

ניסוי זה מאפשר הרחבה וחיזוק של כלל מיומנויות החקר וניתן להתאים אותו לרמות חקר שונות.

מסמכי Word להורדה