ניסוי מספר 86 – משפך הפלא

נערות מבצעות ניסוי

הניסוי מוצג כניסוי חקר פתוח שבו התלמידים בונים מערכת ובהמשך מבצעים פעולות פשוטות בעת שלב הטרום חקר.

ניתן כמובן להפוך את הניסוי למודרך יותר, למובנה יותר, לניסוי גילוי והכל על-פי המטרות שמוצבות על-ידי המורה. במהלך הניסוי נחשפים התלמידים למיומנויות חקר מגוונות ולכן ניתן באמצעותו לפתח כל אחת מהן: איסוף, רישום וארגון תצפיות, שאלת שאלות, ניסוח שאלת חקר, תכנון ניסוי, הסקת מסקנות ודיון ביקורתי.

ניסוי זה מפגיש את התלמידים עם ידע בנושאים: חימצון חיזור, מסיסות ויונים קומפלקסיים.

מסמכי Word להורדה