ניסוי מספר 89 – "יצרן היין"

נערות מבצעות ניסוי

הניסוי פשוט לביצוע, ועם זאת הוא משלב בתוכו מספר תחומי ידע, ולכן ניתן לבצעו בהזדמנויות שונות, בהיקפים שונים וברמות חקר שונות.

הניסוי מהווה גוון מבורך להכרה, ללימוד ולתרגול של טיטור, בהיותו חלופה לניסוי הנפוץ של חומצה (בדרך כלל HCl) ובסיס (בדרך כלל NaOH).

במהלך ניסוי זה נחשפים התלמידים לכלל מיומנויות החקר, ולכן ניתן באמצעותו לפתח כל אחת מהן. הניסוי מצריך התמודדות עם בעיות טכניות ומעשיות לא מעטות, ולפיכך יכול לשמש לפיתוח מיומנויות של עבודה מעשית, של שיתוף פעולה ושל עבודת צוות בכלל!

החלק השלישי מהווה אתגר חשיבתי ודורש הפעלה של טכניקות לפתרון בעיות, במיוחד אם מתכננים ניסוי לבדיקת השאלה.

הניסוי מפגיש את התלמידים עם ידע בנושאים: סטוכיומטריה (טיטור וחישובים על פי תוצאותיו) מבנה וקישור וחמצון-חיזור (הייחוד של יכולות הקישור של גופרית ומגוון דרגות החמצון שבהן היא מופיעה בתרכובותיה, חישוב דרגות חמצון ואיזון ניסוחים על פיהן, וכן חישוב דרגות חמצון ומשמעותן של תוצאות שהן לא מספרים שלמים).

מסמכי Word להורדה