ניסוי מספר 94 – היכן הכדור?

נערות מבצעות ניסוי

ניסוי פשוט וקל לביצוע. הניסוי מתאים לביצוע בשכבות גיל שונות וברמות שונות של קבוצות תלמידים. התצפיות מעוררות עניין והפתעה ומעוררות מוטיבציה לחקר.

הבסיס המדעי לניסוי עוסק בכוחות קוהזיה ואדהזיה בנוזלים. כוחות קוהזיה הם הכוחות הפועלים בין המולקולות בנוזל, וכוחות אדהזיה הם הכוחות הפועלים בין חלקיקי הנוזל לחומרים הבאים איתו במגע.

את הבסיס המדעי ניתן להתאים לקבוצות תלמידים שונות.

מסמכי Word להורדה