ניסוי מספר 91 – בדיקות בהידראט

נערות מבצעות ניסוי

הניסוי פשוט לביצוע ומשלב בתוכו את הנושאים הבאים: קישור ומבנה, סטוכיומטריה ואנרגיה. לכן ניתן לביצוע בהזדמנויות שונות, בהיקפים שונים וברמות חקר שונות.

במהלך ניסוי זה נחשפים התלמידים לכל מיומנויות החקר, ולכן ניתן באמצעותו לפתח כל אחת מהן. הניסוי מצריך התמודדות עם בעיות טכניות ומעשיות לא מעטות, ובכך מזמן פיתוח מיומנויות של עבודה מעשית, של שיתוף פעולה ושל עבודת צוות!

מסמכי Word להורדה