ניסוי מספר 98 – על מסה ונפח של גז II

נערות מבצעות ניסוי

ניסויים 97 ו-98 הם ניסויים "עצמאיים" וניתן לבצעם בנפרד אך היות והם כרוכים זה בזה במכנה משותף רחב ניתן לבצעם כיחידה אחת כשההיקף גובל בהיקף של מינימחקר.

בניסוי 97, התלמידים מקבלים את כל מרכיבי המערכת ובונים אותה שלב- שלב יחד עם המורה (מאד מומלץ, תוך כדי ההסברים הנדרשים כדי להבטיח עבודה מתאימה בהמשך).

ניסוי 98 מתחיל משלב תכנון ניסוי למדידת נפח של גז ויכול להוות חקר בפני עצמו אך כאמור לעיל צירופו לניסוי 97 פותח אפשרויות חקר נרחבות הרבה יותר. בנוסף לכך בניסוי זה ניתן לפתח גם מיומנויות עבודה במעבדה כגון: טיפול במערכות בהן עובדים עם גזים, שקילת גזים – גם קלים מן האוויר.

ניתן כמובן להפוך את הניסויים למודרכים יותר, למובנים יותר,לניסויי גילוי – הכל על פי המטרות שמוצבות על ידי המורה.

בעזרת הניסוי ניתן להפגיש את התלמידים עם ידע בנושא סטוכיומטריה וחוקי גזים: "כוח עילוי" – משקל "מדומה" – משקל אמיתי, מדידת נפח של גז, לחץ אדי מים, חישובים על פי משואת המצב: נפח מולרי, מסה מולרית.

צילום מערכת הניסוי

מערכת ניסוי 98

מערכת ניסוי 98

מערכת ניסוי 98

מסמכי Word להורדה